Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Livegang indicatieregister Wlz moet langdurige zorg verbeteren

Onlangs is het indicatieregister Wlz (Wet langdurige zorg) in gebruik genomen. Dit register moet voor de langdurige zorg efficiënte gegevensuitwisseling bevorderen. Het indicatieregister komt voor uit het Actieprogramma iWlz. Voordeel van het register voor cliënten in de langdurige zorg is dat zij meer overzicht en inzicht in hun eigen zorginformatie en zorgproces krijgen. Zorgprofessionals hebben als voordelen minimale administratieve lasten en tijdige, volledige en betrouwbare informatie over langdurige zorg en hun cliënten.

Binnen het Actieprogramma iWlz werkten stakeholders zoals zorgaanbieders, zorgkantoren en andere Wlz-partijen de afgelopen jaren samen aan een nieuwe manier om gegevens over Wlz-zorg uit te wisselen. Dit netwerkmodel moet het nu gebruikte estafettemodel vervangen in het berichtenverkeer door partijen in de langdurige zorg. Wat vooral verandert, is de stap van het doorgeven van informatie naar het ophalen van informatie uit één bron. “Samen willen we allemaal betere afstemming en overzicht, en cliënten inzicht geven in hun eigen zorginformatie”, vertelt iWlz-programmamanager Eduard Renger. “Dat is het hogere doel.”

Livegang indicatieregister krijgt vervolg

De livegang van het indicatieregister op 5 juli is de eerste in een reeks, meldt ook het Zorginstituut, beheerder van de informatiestandaard iWlz. Aan de bron eenmalig vastleggen en via een netwerk met elkaar delen en meervoudig gebruiken, geldt namelijk volgens Renger ook voor gegevens van cliënten, zorgbemiddeling en zorglevering. “Die registers zijn de volgende die we beschikbaar willen stellen. Daarbij zetten we bevindingen en ervaringen in die we met alle koplopers hebben opgedaan tijdens de bouw- en testfase.”

De reden voor zorgkantoren om deel te nemen aan het Actieprogramma iWlz is dat goede digitale gegevensuitwisseling kan helpen bij het organiseren van passende langdurige zorg. De zorgkantoren DSW, Salland en Menzis, CIZ en een aantal zorgaanbieders waren als koplopers betrokken bij een pilot met het indicatieregister. Zij wisselden in een proefopstelling geruime tijd gegevens uit in een live omgeving, vertelt Laurens Rupert, programmamanager bij zorgkantoor Menzis. “Bij Menzis is de cliënt de primaire focus. Het principe om de cliënt de regie over zijn eigen proces te kunnen geven met het netwerkmodel is de belangrijkste overweging om over te gaan.”

Netwerkmodel versus estafettemodel

Rupert vond het positief om te zien hoe de Wlz-keten gericht was en is op samenwerking, juist ook met andere zorgverzekeraars. Hij omschrijft de opzet van het netwerkmodel als ‘erg goed’ en vindt het belangrijk om altijd terug te kijken naar de principes waarop dit model is gestoeld. “Het beste advies dat ik kan geven bij de instap in dit mooie programma is: zoek de verbinding met de andere partijen in de keten. De juiste kennis is altijd te vinden, het wiel zelf uitvinden kost veel meer inspanning.”

Technisch projectleider Emiel Delvaux van zorgkantoor DSW onderstreept deze mening. Het estafettemodel liep steeds meer tegen zijn beperking aan. En al is het netwerkmodel technisch complexer, het gebruikersgemak is wel verbeterd.

Nieuwe register in ontwikkeling

Na de ingebruikname van het indicatieregister door de koplopers kunnen ook andere zorgkantoren in hun eigen tempo – binnen bepaalde grenzen – aansluiten. Het Actieprogramma gaat ondertussen met de koplopers en betrokken partijen verder met een tweede register: het bemiddelingsregister. Dit bevat gegevens over de door zorgkantoren toegewezen te leveren zorg in natura en of er sprake is van PGB (persoonsgebonden budget). Gegevens in het bemiddelingsregister kunnen geraadpleegd worden door alle partijen die op basis van wettelijke grondslagen daartoe bevoegd zijn.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen