GGD moet meer datagedreven organisatie worden

6 mei 2024
Databeschikbaarheid
Nieuws

Juist in tijden van crisis zijn goede digitale basisvoorzieningen onmisbaar om de juiste informatie op het juiste moment veilig te kunnen raadplegen. Om die reden hebben de 25 GGD’en en de Vereniging GGD GHOR kunnen krachten gebundeld en een gezamenlijk plan in april gelanceerd. In Uitwerking iStrategie 2024-2027 staat hoe ze hun informatievoorziening (IV) professionaliseren zodat ze de publieke gezondheid kunnen versterken.

De Uitwerking iStrategie 2024 – 2027 beschrijft de meerjarige visie van de GGD’en op IV en hoe ze die samen verder laten aansluiten bij de maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van deze tijd. Dat betekent dat ze gegevens sneller uitwisselen, beter onderbouwd duiding geven, en stellen ze beleidsmakers, van bijvoorbeeld gemeenten, in staat om lokaal gezondheidsbeleid te maken dat op data is gebaseerd.

Datagedreven organisaties

Om de doelstelling in iStrategie te kunnen bereiken, moeten de GGD’en en GGD GHOR Nederland meer datagedreven organisaties worden volgens het rapport. Dat betekent:

bovenregionaal data delen in een moderne en veilige gemeenschappelijke digitale omgeving onder het motto ‘regionaal georiënteerd, nationaal verbonden’. De Uitwerking iStrategie beschrijft de stappen om tot zo’n gedeelde technische samenwerkingsomgeving te komen. Ook wordt beschreven hoe daarin de data van iedere GGD en mogelijk later van ketenpartners, mét hun toestemming, veilig landelijk worden samengebracht.

Deze nieuwe, gemeenschappelijke digitale samenwerkingsomgeving waarop gemeenschappelijke applicaties kunnen landen, richt zich eerst op het verbinden en het versterken van de GGD-taken in de infectieziektebestrijding (IZB). Dat is nodig omdat er bij grootschalig gebruik meer eisen worden gesteld aan de wendbaarheid, schaalbaarheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening.

Bovenregionaal platform

Voor de organisaties betekent dat een transitie die ze stapsgewijs doormaken waarbij de continuïteit van de bestaande dienstverlening een belangrijke randvoorwaarde is.

De basisgedachte van de iStrategie is dat ze de gegevens loskoppelen van de toepassingen (applicaties en processen) en dat ze die gegevens op een gestandaardiseerde manier ontsluiten en uitwisselen via het bovenregionale platform.