Search
Close this search box.
Search

Medicatie-app verhoogt veiligheid in thuiszorg

Medewerkers van ouderenzorgorganisaties Aafje en Laurens in Rotterdam gebruiken sinds kort een speciale medicatie-app. Deze technologische ondersteuning moet het gebruik van medicijnen, met name bij ouderen, veiliger maken. De app vervangt de oude papieren medicatielijst en zorgt dat de thuiszorgmedewerkers altijd de beschikking hebben over een digitale up to date toedienlijst.

In de praktijk kan het soms wel eens mis gaan bij het toedienen van medicijnen in de thuiszorg. Het gevolg is dat jaarlijks, met name ouderen, wel eens in het ziekenhuis belanden. Dit vormde aanleiding voor de Apothekersvereniging Rijnmond (CAVR) en ouderenzorgorganisaties Aafje en Laurens om samen te kijken hoe een hogere medicatieveiligheid in de thuiszorg kan worden bereikt.

Medicatiedata

Vervolgens heeft Nedap, leverancier van het cliëntdossier, voor dit doel in samenwerking met de zorgorganisaties de ‘Ons® Medicatie’-app ontwikkeld. Ook in veel andere organisaties is men bezig om systemen te koppelen zodat zorgmedewerkers altijd het juiste, actuele medicatieoverzicht digitaal bij de hand hebben. Een recent voorbeeld is de koppeling tussen HiX en de elektronische toedienregistratie van Enovation Boomerweb, die ook de overdracht van medicatiedata in de keten eenvoudiger maakt.

Papieren medicijnlijst is passé

Het omschakelen van papieren medicatielijsten naar digitale overzichten lijkt op het eerst oog eenvoudig. In de praktijk was het echter complex om dit in de praktijk te realiseren. Zo moesten bijvoorbeeld de informatiesystemen van de apothekers en de elektronische cliëntensystemen van de ouderenorganisaties worden gekoppeld.

Verder moet bij het gebruik van de digitale toedienlijst de privacy van de cliënt gewaarborgd zijn en is toegang alleen mogelijk via strikte autorisatie. Bij de ontwikkeling van de medicatie-app was verder gebruiksvriendelijkheid zeer belangrijk. De ontwikkelfase nam ruim twee jaar in beslag en vervolgens kon de medicatie-app worden getest bij vijf apotheken en zes thuiszorgteams. Op basis van de feedback die daaruit kwam, kon de app verder worden verbeterd.

Up to date toedienlijst

Sinds kort wordt de speciaal ontwikkelde medicatie-app  ‘Ons® Medicatie’ daadwerkelijk door de thuiszorgmedewerkers gebruikt. In de praktijk blijkt deze aanpak volgens betrokkenen goed te werken. Dankzij de koppeling van de systemen worden wijzigingen in de medicatie bij de apotheek en in het ECD op hetzelfde moment doorgevoerd.

Op die manier heeft  de thuiszorgmedewerker in het cliëntendossier altijd de beschikking over een up to date toedienlijs. De thuiszorgmedewerker geeft digitaal aan of de medicatie is klaargezet, aangereikt of toegediend en dat is voor alle collega’s zichtbaar. Als het nodig is, kan via de medicatie-app ook rechtstreeks herhaalmedicatie worden aangevraagd bij de apotheek.

Medicatie-app ondersteunt bij dubbelchecks

In de toedienlijst staat ook expliciet welke medicatie dubbel gecontroleerd moet worden. Voor risicovolle medicatie, zoals insuline, is zo’n dubbele controle een vereiste. Een thuiszorgmedewerker kan een collega via de medicatie-app verzoeken om mee te kijken. Voor die dubbelcheck wordt een foto gemaakt van de klaargezette medicatie en verstuurd naar een collega. Pas nadat er toestemming is, kunnen betreffende medicijnen worden toegediend. Het betreffende proces wordt  digitaal vastgelegd en achteraf is altijd te zien wie de dubbele controle heeft uitgevoerd.

Peter icthealth

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
DigiPunt zorg
DigiPunt, thuismonitoring astmapatiënten en digitale recepten
Financiering passende zorg
Subsidieoproep passende zorg in verpleging en verzorging
diagnostiek
Goede zorg begint met goede diagnostiek
transformatieplan CWZ
Positieve beoordeling voor transformatieplan CWZ
Regioplannen NZa
NZa pleit voor meer meetbare doelen in regioplannen
e-learning
E-learning breder ingezet bij digitalisering ziekenhuizen
De WHO heeft onlangs de kick-off gegeven voor het Global Initiative on Digital Health (GIDH). Het doel van het initiatief is om de implementatie van de ‘Wereldwijde strategie voor digitale gezondheidszorg 2020-2025’ te versterken en te versnellen.
Global Initiative on Digital Health officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Volg jij ons al?