Medicatieveiligheid naar hoger plan bij Amphia met medicatierobot

15 mei 2023
Medicatierobot-Amphia-1
Medicatie
Nieuws

Sinds begin van dit jaar hanteert Amphia als eerste in de wereld een unieke werkwijze. Sindsdien maakt de klinische farmacie gebruik van een medicatierobot, een automatisch verpakkings- en distributiesysteem voor medicijnen. Hiermee zijn zij één van de eerste in Nederland die de robot gebruiken. Tevens is de wijze waarop dit gebeurt uniek. Alle verpleegafdelingen binnen Amphia zullen geleidelijk aan worden uitgerust met medicatie die is samengesteld door de medicatierobot.

Door gebruik te maken van de medicatierobot wordt de medicatieveiligheid verbeterd en wordt de kwaliteit van de medicatietoediening geoptimaliseerd. Bovendien vermindert het de voorraad van medicijnen op de afdeling en wordt er minder medicatie verspild. Verspilling van medicijnen kan leiden tot hogere kosten voor patiënten en de gezondheidszorg, en heeft ook een negatief effect op het milieu vanwege de afvalverwijdering van deze medicijnen.

Behalve in Nederland wordt ook in landen zoals de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, en veel Europese landen, gebruik gemaakt van medicatierobots om het medicatieproces te automatiseren en de medicatieveiligheid te verbeteren. De afdeling klinische farmacie is verantwoordelijk voor de medicijnen van patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Zij zorgen ervoor dat de verpleegafdelingen de medicijnen krijgen voor de patiënten. 

Medicatierobot

Amphia is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland die op zo'n unieke manier medicatie specifiek voor elke patiënt samenstelt en door middel van een robot uitvoert. Hiermee fungeert Amphia als voorbeeld voor andere ziekenhuizen. Wat het wereldwijd zo bijzonder maakt, is het logistieke distributiesysteem. Dat bestaat uit een geautomatiseerd magazijn en een medicatierobot die gekoppeld is aan het buizenpostsysteem. Hierdoor wordt de medicatie direct vanuit de medicatierobot verzonden naar de juiste afdeling.

https://www.youtube.com/watch?v=ZiUh20KZa2Q
Ht Amphia zet als eerste ziekenhuis ter wereld een medicatierobot op deze wijze in.

Techniek

Ten aanzien van veiligheid bij medicatiegebruik wordt techniek steeds vaker ingezet. Zo maken medewerkers van ouderenzorgorganisaties Aafje en Laurens in Rotterdam sinds kort gebruik van een speciale medicatie-app om het gebruik van medicijnen, vooral bij ouderen, veiliger te maken. Deze technologische ondersteuning vervangt de ouderwetse papieren medicatielijst en zorgt ervoor dat thuiszorgmedewerkers altijd toegang hebben tot een actuele digitale toedienlijst.

Alom is medicatietoediening die veilig en grotendeels geautomatiseerd is, is momenteel een belangrijk thema in de zorgsector. Vooral de integratie van medicijnuitgifte met het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) en de toepassing van Artificial Intelligence (AI) zijn belangrijke ontwikkelingen. Bij CWZ hebben ze begin van dit jaar een belangrijke stap gezet op het gebied van medicatieveiligheid door de implementatie van een nieuw medicatiesysteem.