Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Minder onnodige hartkatheterisaties dankzij FFRct techniek

Zorginstituut Nederland en ZonMW hebben een subsidie van ruim 650.000 euro toegekend aan de veelbelovende nieuwe hartkatheterisatie techniek ‘Fractional Flow Reserve afgeleid uit CT (FFRct)’. Onderzoekers claimen dat met deze techniek het aantal onnodige hartkatheterisaties bij patiënten met pijn op de borst met maximaal 33 procent kan verminderen. Met de subsidie kan de FFRct methode verder onderzocht worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat FFRct inderdaad effectieve zorg is dan zal de behandeling opgenomen worden in de vergoedingen die door het basispakket van de zorgverzekeringen gedekt worden. Op dit moment is nog niet duidelijk of de vermindering van het aantal onnodige hartkatheterisaties ook tot een besparing op de zorgkosten zal leiden. Dat hangt af van de hoogte van de kosten voor de FFRct techniek.

Onnodige hartkatheterisaties

Een patiënt die met klachten over pijn op de borst bij de cardioloog komt, ondergaat, indien daar aanleiding voor bestaat, een CT-scan. Daarmee wordt bekeken of er mogelijk sprake is van kransslagadervernauwing en zo ja, of een hartkatheterisatie uitgevoerd moet worden. Echter, een CT-scan kan geen 100 procent duidelijkheid verschaffen over de mate van de vernauwing in de kransslagader. Daardoor komt het regelmatig voor dat onnodige hartkatheterisaties uitgevoerd worden.

“De vernauwing die de CT-scan laat zien wordt in de praktijk vaak overschat. Bij ongeveer een derde van de patiënten blijkt achteraf dat die hartkathetarisatie toch niet nodig was”, zegt radioloog en onderzoeksleider dr. Ricardo Budde van het Erasmus MC.

Bij een op de vijf patiënten is op de CT-scan een belangrijke vernauwing te zien. Deze patiënten krijgen vervolgens een aanvullend onderzoek, de hartkatheterisatie. Daarbij wordt onder plaatselijke verdoving een katheter met voerdraad door de slagader vanuit de pols of lies naar het hart geleid. Hierbij wordt onder plaatselijke verdoving via de pols of lies een katheter met voerdraad via de slagader naar het hart geleid. Met de Fractional Flow Reverse-techniek wordt vervolgens de doorstroming van het bloed in de kransslagader gemeten.

De FFRct innovatie

De nieuwe FFRct techniek is een innovatie waarbij het mogelijk wordt om aan de hand van een analyse van de CT-scan de bloeddruk in de kransslagader te berekenen. Daarmee wordt het uitvoeren van een hartkathetarisatie om de doorstroming van het bloed in de kransslagader te meten overbodig. En, belangrijker, hiermee kan aan het begin van het zorgtraject duidelijkheid verschaft worden over welke patiënten een vernauwing van de kransslagader hebben die verder onderzoek noodzakelijk maakt.

“De verwachting is dat dit tot verbetering van de zorg bij pijn op de borst klachten leidt omdat er minder onnodige hartkatheterisaties zullen plaatsvinden. Onze aanname nu is dat er uiteindelijk 33% minder hartkatheterisaties nodig zullen zijn”, aldus dr. Ricardo Budde.

In hoeverre moderne beeldvormingstechnieken het aantal onnodige hartkatheterisaties kan verminderen werd eerder ook al onderzocht. In het zogenoemde CARMENTA onderzoek toonden cardiologen en radiologen aan dat ze met moderne beeldvormingstechnieken kunnen bepalen of een hartkatheterisatie eigenlijk wel nodig is.

FUSION onderzoek

Het onderzoek ‘Addition of FFRct in the diagnostic pathway of patients with stable chest pain to reduce unnecessary invasive coronary angiography’ (FUSION) is 1 van in totaal 4 klinische onderzoeken naar veelbelovende, nieuwe behandelingen

Zes ziekenhuizen en de patiëntenvereniging Harteraad doen mee aan het FUSION onderzoek. De coördinatie en leiding is in handen van de afdelingen Radiologie en Cardiologie van het Erasmus MC. De andere deelnemende ziekenhuizen zijn: het UMCG, UMC Utrecht, het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Goes, St Jansdal in Lelystad en Gelre ziekenhuizen Apeldoorn. Aan het onderzoek moeten 528 patiënten gaan meedoen.

Openingsmanifestatie 2022
Wilt u op 09 mei 2022 ook naar de ICT&health Openingsmanifestatie? Entreekaarten zijn gratis maar op is écht op! Dus wacht niet en meld u snel aan.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen