Minder ziekenhuisbezoeken dankzij thuismonitoring

ma 6 november 2023 - 07:55
Monitoring-Thuis
Monitoring
Nieuws

In het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven kunnen ze dankzij het nieuwe, digitale monitoringscentrum de juiste aandacht en zorg geven aan patiënten op het moment dat ze het nodig hebben. Patiënten met COPD, COVID, influenza en zwangerschapsdiabetes kunnen inmiddels gebruikmaken van het digitale monitoringssysteem. Patiënten hoeven daardoor niet altijd meer naar het ziekenhuis te komen. De thuismonitoring vindt plaats via een app.

De verwachting is dat er meer aandoeningen volgen die het Catharina Ziekenhuis via thuismonitoring gaat doen. “Juist door het thuismonitoren is het aantal reguliere controles in het ziekenhuis een stuk lager. Dat schept ruimte om patiënten aandacht te geven op het moment dat ze dat het hardst nodig hebben”, zegt Eva Deckers, programmamanager digitalisering.

Met thuismonitoring geven patiënten op een afgesproken moment zelf alle gegevens door via een app. De verpleegkundige in het digitale monitoringscentrum van het Catharina Ziekenhuis kijkt mee. Dat werkt snel, is efficiënt en uit een proef blijkt dat patiënten het fijn vinden omdat ze niet zo vaak meer naar het ziekenhuis hoeven.

Thuismonitoring werkt

Neem als voorbeeld de COPD-patiënten, die al sinds april van dit jaar gebruikmaken van het thuismonitoringssysteem in het Catharina Ziekenhuis. De patiënt krijgt vragen als: ‘voelt u zich benauwd’, of ‘hoe goed kunt u zichzelf bewegen’. Alle antwoorden worden bekeken door monitorverpleegkundigen en vergeleken met eerdere gegevens van de patiënt.

Als de verpleegkundige merkt dat er iets is veranderd, bijvoorbeeld toenemende benauwdheid of wanneer er andere klachten ontstaan, dan belt de verpleegkundige met de patiënt. Dan kan eventueel het medicijngebruik worden aangepast of kan er op korte termijn een controle in het ziekenhuis worden gepland.

Klachten eerder herkennen

Door te monitoren kunnen klachten in een eerder stadium worden herkend. Omdat er eerder kan worden bijgestuurd, kunnen ziekenhuisopnames worden voorkomen. En als de klachten afnemen dan wordt de frequentie van het monitoren afgebouwd. Dan hoef je niet elke week, maar misschien eens in de twee weken gegevens in te vullen. Bijkomend positief voordeel is dat een patiënt minder met zijn ziekte bezig is. Dankzij het monitoringssysteem neemt het aantal ziekenhuisbezoeken van de patiënt in de meeste gevallen af. Dat ontlast onder meer ook de mantelzorgers op wie een groot deel van de patiënten is aangewezen om naar een doktersafspraak te gaan.

Eigen regie Patiënten hebben met thuismonitoring meer regie over hun zorg. Ze krijgen meer inzicht in hun eigen gezondheid en veranderingen in het ziektebeeld worden eerder gesignaleerd. Thuismonitoring wordt steeds vaker ingezet. In 2018 startte Jeroen Bosch Ziekenhuis met zogeheten ‘thuisbegeleiding’ zoals het toen nog heette. Die begeleiding was gericht op mensen met de chronische ziekten COPD en hartfalen.

Uit onderzoek blijkt dat voor patiënten met hartfalen een ziekenhuisopname vaak een terugslag geeft dus het voorkomen ervan is hier zeer belangrijk. Zo’n opname kan niet alleen worden voorkomen door scherp te monitoren en tijdig aan de bel te trekken, maar ook door coaching waarbij iemand meer inzicht krijgt in zijn eigen gezondheid en levensstijl.