Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nictiz geeft richting aan gezondheidsinformatiestelstel

Om juiste en passende zorg te kunnen leveren, is het essentieel om te beschikken over bruikbare gezondheidsinformatie. Dit vereist een duurzaam gezondheidsinformatiestelsel dat minder versnippering en meer eenheid garandeert. Door gebruik te maken van informatie-architectuur kan het gezondheidsinformatiestelsel flexibel blijven en ruimte bieden voor het hergebruik van gegevens en innovatie. Het speelveldmodel van Nictiz is een nuttig hulpmiddel om deze doelen te bereiken.

Tags

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Informatie is nodig om passende hybride zorg te kunnen verlenen. Het gezondheidsinformatiestelsel zorgt ervoor dat gezondheidsinformatie beschikbaar is en kan worden gebruikt door zorgprofessionals en burgers. In samenwerking met VZVZ, ZN en VWS heeft Nictiz de Nationale visie en strategie ontwikkeld in opdracht van VWS.

In deze visie wordt het gezondheidsinformatiestelsel beschreven als een omgeving waarin duurzaam samenhangende afspraken worden gemaakt over het gezamenlijke gebruik van gezondheidsinformatie. Gezamenlijk gebruik van informatie vereist immers gezamenlijke afspraken.

Gezondheidsinformatiestelstel

Om deze afspraken te verduidelijken, heeft Nictiz het speelveldmodel ontwikkeld. Dit model laat zien welke hoofdactiviteiten nodig zijn om het informatiestelsel te laten werken en de informatie beschikbaar te maken voor verschillende deelnemers. Deze hoofdactiviteiten zijn onderdeel van het speelveldmodel: gebruiken, afspreken, specificeren en implementeren.

Zowel bij de regie als de uitvoering van zowel primair als secundair gebruik van informatie biedt het speelveldmodel concrete handvatten aan betrokkenen. Het model beslaat hiermee dus het gehele gezondheidsinformatiestelsel. Het gebruik van het speelveldmodel geeft inzicht in de benodigde rollen en verantwoordelijkheden en geeft richting aan keuzes en activiteiten. Het model kan gezien worden als grondplaat die in alle zorgsectoren en -domeinen kan worden toegepast. Daarmee is het inzetbaar om de huidige situatie te bezien en effectief door te ontwikkelen.

Over Nictiz

Nictiz maakt gebruik van haar kennis en expertise om bij te dragen aan het duurzaam maken van het toekomstige gezondheidsinformatiesysteem. Het doel van Nictiz is het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten. Onder andere door informatiestandaarden optimaal aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van patiënten en zorgverleners.

Met de inzet van het speelveldmodel helpen zij om de partijen in het zorgveld de complexiteit van het gezondheidsinformatiestelsel helder te krijgen en daarin samenhang aan te brengen.

Tags

Innovation Partner

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen