Nictiz geeft richting aan gezondheidsinformatiestelstel

Om juiste en passende zorg te kunnen leveren, is het essentieel om te beschikken over bruikbare gezondheidsinformatie. Dit vereist een duurzaam gezondheidsinformatiestelsel dat minder versnippering en meer eenheid garandeert. Door gebruik te maken van informatie-architectuur kan het gezondheidsinformatiestelsel flexibel blijven en ruimte bieden voor het hergebruik van gegevens en innovatie. Het speelveldmodel van Nictiz is een nuttig hulpmiddel om deze doelen te bereiken.

Informatie is nodig om passende hybride zorg te kunnen verlenen. Het gezondheidsinformatiestelsel zorgt ervoor dat gezondheidsinformatie beschikbaar is en kan worden gebruikt door zorgprofessionals en burgers. In samenwerking met VZVZ, ZN en VWS heeft Nictiz de Nationale visie en strategie ontwikkeld in opdracht van VWS.

In deze visie wordt het gezondheidsinformatiestelsel beschreven als een omgeving waarin duurzaam samenhangende afspraken worden gemaakt over het gezamenlijke gebruik van gezondheidsinformatie. Gezamenlijk gebruik van informatie vereist immers gezamenlijke afspraken.

Gezondheidsinformatiestelstel

Om deze afspraken te verduidelijken, heeft Nictiz het speelveldmodel ontwikkeld. Dit model laat zien welke hoofdactiviteiten nodig zijn om het informatiestelsel te laten werken en de informatie beschikbaar te maken voor verschillende deelnemers. Deze hoofdactiviteiten zijn onderdeel van het speelveldmodel: gebruiken, afspreken, specificeren en implementeren.

Zowel bij de regie als de uitvoering van zowel primair als secundair gebruik van informatie biedt het speelveldmodel concrete handvatten aan betrokkenen. Het model beslaat hiermee dus het gehele gezondheidsinformatiestelsel. Het gebruik van het speelveldmodel geeft inzicht in de benodigde rollen en verantwoordelijkheden en geeft richting aan keuzes en activiteiten. Het model kan gezien worden als grondplaat die in alle zorgsectoren en -domeinen kan worden toegepast. Daarmee is het inzetbaar om de huidige situatie te bezien en effectief door te ontwikkelen.

Over Nictiz

Nictiz maakt gebruik van haar kennis en expertise om bij te dragen aan het duurzaam maken van het toekomstige gezondheidsinformatiesysteem. Het doel van Nictiz is het verbeteren van de informatie-uitwisseling tussen zorgverleners en patiënten. Onder andere door informatiestandaarden optimaal aan te laten sluiten bij de informatiebehoefte van patiënten en zorgverleners.

Met de inzet van het speelveldmodel helpen zij om de partijen in het zorgveld de complexiteit van het gezondheidsinformatiestelsel helder te krijgen en daarin samenhang aan te brengen.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Twitter
Facebook
LinkedIn
WhatsApp
Lees ook
MRI
Hersenschors kan Parkinsonsymptomen compenseren
Hartoperaties
Sneller herstel hartoperaties door nieuwe methodes
Databeschikbaarheid - Joba vd Berg
VWS, regel die databeschikbaarheid!
symposium
Margreet Vos: ‘Integreer duurzaamheid in de definitie van goede zorg’
Cardiologie
Diakonessenhuis schenkt Utrecht 56 connectieve AED's
Drie overheidsorganisaties op het gebied van cybersecurity openen een gezamenlijk loket waar organisaties cyberdreigingen of -kwetsbaarheden kunnen melden.
Drie cybersecurity-organisaties openen één loket
samenwerking
Regionale samenwerking groeit mede dankzij IZA
Planning gezondheidszorg regiobeelden
NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden
Rapportage
Spraakherkenningsoplossing voor specialisten blijkt ideaal
hartstilstand
Slim horloge alarmeert meldkamer bij hartstilstand
Volg jij ons al?