Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nictiz, Nivel: e-health week 2017 geslaagd in zijn opzet

Een vijfde van de Nederlanders heeft gehoord over de e-healthweek 2017 in januari 2017. De mensen die in deze week evenementen bezochten, waren in het algemeen positief. 62 procent van de bezoekers weet meer over e-health dan voor het evenement. Driekwart wil ook meer doen met e-health nu zijn hierover beter geïnformeerd zijn.

Dit zijn enkele bevindingen van het Nivel en Nictiz die gedurende de e-healthweek 2017 in totaal 185 bezoekers hebben bevraagd naar de impact van deze week. In het licht van de uitkomsten lijkt de e-healthweek bij te dragen aan het creëren van meer bekendheid over de mogelijkheden van technologie in de zorg, aldus beide organisaties. Zij achten de e-health week duidelijk geslaagd in haar opzet.

Van 21 tot en met 27 januari werd in ruim honderd evenementen verspreid over Nederland getoond welke technologische mogelijkheden er zijn en wat e-health kan betekenen voor patiënten en zorgverleners. Het evenement werd georganiseerd door het ministerie van VWS en ECP.

In totaal waren er 249 partners uit Nederland die deelnamen aan de eerste nationale e-healthweek. Het doel was om Nederlanders bewust te maken van wat e-health inhoudt en wat het fenomeen voor hen kan betekenen. Zo kunnen digitale toepassingen de zorg voor patiënten verbeteren en preventie en het monitoren van gezondheid gemakkelijker maken. Tijdens de e-healthweek konden mensen bij diverse zorginstellingen in de praktijk de mogelijkheden van e-health zien.

Vooral consumenten meer kennis

Vooral consumenten gaven als eindgebruiker aan dat zij nu meer weten over e-health toepassingen dan voorafgaand aan hun bezoek (72%). Van de groep ‘overige bezoekers’ gaf 48 procent aan nu meer te weten over e-health. Dit kan ook zijn omdat het hier om zorgprofessionals gaat die meer dan consumenten al afweten van ehealth-mogelijkheden.

Er is name kennis opgedaan op het gebied van gemaksdiensten (zoals online een afspraak maken of beeldbellen) (22%), toepassingen die ondersteunen bij het omgaan met gezondheidsklachten (18%) en toepassingen die ondersteunen bij het zelfstandig thuis wonen (18%).

Specifiek naar doelgroepen kijkend, blijkt dat zorgprofessionals vooral kennis heeft opgedaan over gemaksdiensten (28%), waar consumenten vooral kennis hebben opgedaan over toepassingen die inzicht geven in leefstijl (21%) en in omgaan met een aandoening of gezondheidsprobleem (21%).

Met name gemaksdiensten gebruiken

De bezoekers willen met name gemaksdiensten gaan gebruiken (17%), gevolgd door toepassingen die er voor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen (10%). Op een gedeelde derde plaats staan toepassingen die mensen inzicht geven in hun aandoening (9%), hoe zij hier mee om moeten gaan (9%) en inzage geven in medische dossiers (9%). Met name zorgprofessionals en geïnteresseerden zeggen dat ze gemaksdiensten willen gaan gebruiken (respectievelijk 25% en 17%).

Van de driekwart van de bezoekers die aangeeft echt iets met de informatie te gaan doen, gaat 46 procent in gesprek gaan met collega’s, managers of patiënten. 36 procent wil zich er verder in gaan verdiepen, 11 procent wil de toepassing zelf gaan gebruiken (11%) of er over in gesprek gaan met zorgverleners, mantelzorgers of degene voor wie men zorgt (10%). Bijna één op de tien (9%) bezoekers zegt niets te gaan doen met de opgedane kennis.

E-health week krijgt 7,6

De nu gepubliceerde uitkomsten uit het Nivel-Nictiz-onderzoek zijn afkomstig uit een enquête die direct na afloop van de e-health week gehouden werd. De eerste Nederlandse e-health week werd door bezoekers aan de diverse evenementen beoordeeld met een 7,6, bleek uit deze enquête.  62 procent van de bezoekers van één of meer evenementen tijdens de e-health week 2017 gaf aan zich nu meer bewust te zijn van de mogelijkheden die e-health toepassingen bieden. 74 procent geeft aan zich meer te gaan verdiepen in de mogelijkheden van e-health.

Minister Edith Schippers van VWS stelde in een brief over de e-health week aan de Tweede Kamer dat zij en staatssecretaris Martin van Rijn tevreden te zijn over de geboekte resultaten en over de ontwikkeling in het gebruik van e-health. ‘Het viel ons op dat er een inspirerende beweging gaande is van toenemend gebruik van slimme technologie in de zorg. Daarbij gaat het vaak om techniek die elders al wordt toegepast maar nog niet breed in de zorg, terwijl de meerwaarde ervan evident is.’

In het kader van de e-health week hield ICT&health op 26 janauri jl. het Experience event. Na haar succesvolle lancering is het event meteen omgedoopt in een 3-daags jaarlijks terugkerend Internationaal Congres waar momenteel reeds invulling aan wordt gegeven. Tijdens dit internationale congres zullen zorgbestuurders, zorgspecialisten, beleidsmakers en overheden uit diverse landen hun ervaringen, kennis en kunde op het vlak van de implementatie uitwisselen en worden samenwerkingen gestimuleerd.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen