Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
26 oktober 2016
Artikel delen

Nictiz, V&VN werken aan verbetering zorgoverdracht

Kenniscentrum Nictiz heeft in samenwerking met beroepsvereniging V&VN de Nationale Kernset verpleegkundige patiëntproblemen uitgebreid. Aan de Kernset zijn patiëntproblemen voor verpleegkundige zorg aan het kind en gezin toegevoegd, zo meldt het Nictiz.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De set biedt een overzicht van eenduidige gedefinieerde patiëntproblemen die binnen het verpleegkundig en verzorgend domein vallen. De uitbreiding van de kernset met kindproblemen is het eerste resultaat van een gezamenlijk project dat toewerkt naar het ontwikkelen van een standaard voor de generieke overdrachtsgegevens voor kind en gezin.

Één op de vijf Nederlandse kinderen van 4 tot 12 jaar heeft een chronische aandoening. Uit eerder onderzoek blijkt dat de overdracht van verpleegkundige gegevens van het kind en gezin tussen zorgverleners vaak onvolledig is, niet eenduidig en soms helemaal ontbreekt.

Beroepsvereniging V&VN en Nictiz zijn in het kader van verbetering van de overdracht samen gaan vastleggen welke gegevens noodzakelijk en eenduidig uitgewisseld moeten worden bij verpleegkundige zorg voor het kind van 0 tot 18 jaar en het gezin.

Een aantal bij V&VN aangesloten kinderverpleegkundigen werkt mee aan het project ‘Ontwikkeling standaard generieke verpleegkundige overdrachtsgegevens kind en gezin’. De kinderverpleegkundigen stellen vast welke informatie nodig is om de verpleegkundige zorg te continueren.

Betere uitwisselbaarheid

Om de bruikbaarheid en kwaliteit van zorggegevens in het dossier te verbeteren worden eind 2016 zogeheten zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) voor kind & gezin opgeleverd. Daarbij hoort een richtlijn die aangeeft hoe de ZIB’s gebruikt kunnen worden in het elektronisch zorgdossier, evenals voor de verpleegkundige overdracht van zorggegevens van kind en gezin. Het doel is onder meer om de uitwisselbaarheid van deze gegevens tijdens de overdracht door de hele keten heen te verbeteren.

Tijdens het huidige project hebben Nictiz en V&VN zich beperkt tot het verpleegkundige/verzorgende vakgebied. Het gaat om de zorg van kind & gezin in de hele zorgketen voor kinderen van 0-18 jaar. Een onderdeel van de ZIB’s is de ‘Nationale Kernset Patiëntproblemen’ . Daarom is tijdens dit project de Nationale Kernset Patiëntproblemen dan ook uitgebreid met patiëntproblemen voor kindzorg.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen