Nieuw AI-platform voorspelt ernst COVID-19

vr 1 september 2023 - 16:00
COVID
Diagnostiek
Nieuws

Een nieuw AI-platform, ontwikkeld door onderzoekers van Yale University en wereldwijde instellingen, voorspelt de ernst van COVID-19 en de duur van ziekenhuisopname tijdens virale uitbraken. Het platform integreert klinische gegevens, identificeert biomarkers en schat de verwachte opnameduur met een foutmarge van 5 dagen. Deze innovatie maakt waarschijnlijk effectievere inzet van medische zorg mogelijk tijdens toekomstige virale crises.

Een platform voor triage, aangedreven door kunstmatige intelligentie (AI), is ontwikkeld door onderzoekers van Yale University en andere wereldwijde instellingen. Dit platform, dat onder meer  machine learning gebruikt, heeft als doel om de ernst van de ziekte bij patiënten en de duur van ziekenhuisopname tijdens virale uitbraken te voorspellen. Het AI-platform, ontworpen om de patiëntenzorg te verbeteren en de toewijzing van middelen tijdens ernstige virale uitbraken te optimaliseren, maakt gebruik van innovatieve methoden.

COVID-19 versnelde inzet AI

De inzet van kunstmatige intelligentie om meer zicht te krijgen op infectieziekten is tijdens de COVID-19-pandemie snel toegenomen. Een goed voorbeeld vinden we in 2021 in Zweden toen Ericsson, provider Telia en het universiteitsziekenhuis van Göteborg in Zweden een AI-voorspellingsmodel maakten om het aantal verwachte COVID-19-opnames te voorspellen. Dit model maakt gebruik van ziekenhuisgegevens, locatiegegevens van smartphones en PCR-testresultaten en bleek waardevol tijdens de pandemie.

Een ander voorbeeld van een AI-platform gericht op corona vinden we in Nederland bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), waar zorgprofessionals sinds 2021 gebruikmaken van kunstmatige intelligentie om snel vast te kunnen stellen of coronapatiënten ernstige longschade hebben opgelopen. En nu is er dus in de VS een slim AI-platform ontwikkeld dat volgens betrokkenen zelfs de ernst van de ziekte en de verwachte opnameduur kan voorspellen!

Vernieuwend AI-platform

Het nieuwe AI-platform is expliciet ontwikkeld met COVID-19 als ziektemodel en heeft als doel gezondheidsfunctionarissen te ondersteunen bij het optimaliseren van de gezondheidsresultaten van patiënten en het efficiënt inzetten van ziekenhuisbronnen tijdens virale uitbraken. Dit slimme triageplatform onderscheidt zich van traditionele AI-voorspellingsmodellen voor COVID-19. Het is een proactieve en methodische benadering om opkomende virale uitbraken aan te pakken. Het model identificeerde onder meer unieke klinische en metabolische biomarkers die sterk geassocieerd waren met ziekteprogressie.

Drie vitale functies

Het nieuwe AI-platform heeft drie vitale functies. Ten eerste is er een klinische beslissingsboom waarmee de ziekteprogressie en de duur van het ziekenhuisverblijf van een patiënt in realtime kan worden ingeschat. Ten tweede wordt de duur van de ziekenhuisopname geschat op basis van factoren zoals ademhalingsfrequentie en ureumstikstofniveaus in het bloed. Hierbij is sprake van een foutmarge tot vijf dagen. Tot slot wordt de ernst van de ziekte ingeschat en de kans op opname op de IC, zodat zorgverleners indien nodig snel kunnen ingrijpen om de resultaten te optimaliseren

AI-platform biedt gepersonaliseerde aanpak

De ontwikkeling van dit AI-platform en de bijbehorende software bieden niet alleen een gepersonaliseerde aanpak voor de behandeling van COVID-19-patiënten, maar leggen ook de basis voor een effectievere, en op gegevens gebaseerde volksgezondheidsrespons, tijdens toekomstige virale uitbraken. Het is belangrijk op te merken dat dit onderzoek enkele beperkingen heeft, zoals het ontbreken van gegevens over COVID-19-vaccinaties en behandelingen die pas later beschikbaar werden. Desondanks is dit AI-platform een veelbelovende stap in de richting van betere informatie en snellere triage, hetgeen de volksgezondheid tijdens virale uitbraken zeker ten goede kan komen.