Patiënten met chronische ziekten kunnen, dankzij een nieuw digitaal gezondheidscentrum in de regio Beverwijk, steeds beter op afstand worden ondersteund.

Digitaal Gezondheidscentrum in Beverwijk gelanceerd

Op 31 oktober is het Digitaal Gezondheidscentrum in Beverwijk officieel geopend. Het gaat hier om een grootschalig regionaal initiatief om patiënten met een chronische ziekte op afstand te ondersteunen. Het betreft een samenwerking van het Rode Kruis Ziekenhuis, ViVa! Zorggroep, Huisartsen Zuid- en Midden-Kennemerland, Heliomare, het sociaal domein en zorgverzekeraars zoals het Zilveren Kruis.

Het nieuwe centrum voor digitale zorgdiensten biedt uitgebreide ondersteuning op fysiek, mentaal en sociaal vlak voor patiënten met chronische ziekten. Hierbij ligt een sterke nadruk op preventie en technologie. Het Digitaal Gezondheidscentrum heeft tal van voordelen voor zowel patiënten als zorg- en welzijnsorganisaties. Voor patiënten geeft de combinatie van digitaal beeldcontact en een speciale app het nodige houvast. Het is de ambitie van het centrum om het aantal partners steeds verder uit te breiden, zodat op den duur de hele regio op deze innovatieve manier kan worden bediend.

Verpleegkundig telecoach

De verpleegkundig telecoach, bereikbaar via de app, fungeert als het eerste aanspreekpunt voor de patiënt. Dit contact is van essentieel belang bij afwijkende thuismetingen of wanneer vragen zich voordoen, die via een chat kunnen worden beantwoord. Indien nodig, kan de verpleegkundig telecoach overleggen met de arts. De app geeft patiënten inzicht in hun gezondheidstoestand door bijvoorbeeld het tonen van bloeddrukmetingen en scores van vragenlijsten.

Bovendien voorziet de app in informatieve video’s en artikelen, waarin zorgverleners uitleg geven over de ziekte, medicatie en stappen die patiënten zelf kunnen ondernemen in termen van gezonde voeding, beweging en ontspanning.

Digitale gezondheidscentra zijn trending

Dit nieuwe digitale gezondheidscentrum sluit naadloos aan bij de trend van thuismonitoring en digitale zorg op regionale schaal. Vergelijkbare initiatieven zijn in ontwikkeling in andere ziekenhuizen. Een voorbeeld is de grootschalige zorgtransformatie van de Santeon Ziekenhuizen, die is gericht op het verlenen van zorg dichter bij huis. Hiervoor heeft deze organisatie zelfs recentelijk 77 miljoen euro aan transformatiefinanciering ontvangen van VWS en betrokken zorgverzekeraars. Met dit geld kan Santeon Ziekenhuizen doorgaan met de ontwikkeling van hybride zorg in het algemeen en de uitbreiding van het grootschalige medische servicecentrum ‘Zorg bij jou’ in het bijzonder. Dit soort initiatieven past naadloos bij het motto van het IZA: ‘Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.’

Patiënt pakt regie

In het nieuwe digitale gezondheidscentrum van Beverwijk vindt regelmatig contact via een app plaats, maar er is ook jaarlijks een gezondheidsgesprek, waarin alle aspecten van gezondheid, van fysiek tot mentaal en sociaal, worden besproken. Hierbij heeft de patiënt de regie en bepaalt waar de aandacht naar uit moet gaan en waar ondersteuning gewenst is. Onderwerpen kunnen variëren van ontspanning en gezonde voeding tot hulpmiddelen in huis of strategieën voor het omgaan met de ziekte. Indien nodig kan extra zorg of ondersteuning worden aangeboden door zorg- of welzijnsorganisaties, zoals verwijzingen naar diëtisten, het sociaal team of buurtsportcoaches. Deze aanpak biedt niet alleen meer vertrouwen, maar ook een grotere eigen regie over de dagindeling, hetgeen kan leiden tot minder ziekenhuis- of huisartsbezoeken en minder persoonlijk bezoek van wijkverpleegkundigen. Dit bevordert tevens de zelfredzaamheid van de patiënt.

Zelfmanagement

Het Digitaal Gezondheidscentrum helpt patiënten bij zelfmanagement door middel van een gestroomlijnde aanpak. Met behulp van de Patient Journey App krijgen mensen de mogelijkheid om zelf thuismetingen uit te voeren, zoals het bijhouden van uw gewicht, bloeddruk, hartslag en het invullen van vragenlijsten. Deze gegevens worden vervolgens direct gedeeld met de zorgverleners, waardoor zij voortdurend inzicht hebben in de gezondheidssituatie van betreffende patiënt.

De verpleegkundig telecoach staat voortdurend klaar voor de betrokkenen via diverse communicatiemiddelen, waaronder chatten, bellen en beeldbellen via BeterDichtbij. Indien noodzakelijk, zal de verpleegkundig telecoach ook overleggen met specifieke zorgverleners, zoals hartfalenverpleegkundigen of cardiologen. Een voordeel van deze aanpak is dat patiënten altijd toegang hebben tot relevante informatie via de Patient Journey App.

Focussen op preventie

Deze benadering biedt ook voordelen voor de zorgprofessionals, aangezien het aantal mensen met chronische ziekten naar verwachting zal blijven stijgen. Dankzij deze nieuwe vorm van zorg kunnen deze patiënten nog steeds de juiste ondersteuning en zorg krijgen en is er ruimte voor persoonlijk contact wanneer dit noodzakelijk is.

Een van de doelstellingen van het Digitaal Gezondheidscentrum is om te focussen op preventieve zorg, met begeleiding op gebieden zoals gezonde voeding, beweging, rookstop en het opbouwen van een sociaal netwerk. Samenwerking tussen zorg- en welzijnsorganisaties, waaronder het Rode Kruis Ziekenhuis, ViVa! Zorggroep, Huisartsen Zuid- en Midden-Kennemerland en Heliomare, is hierbij essentieel. De samenwerking heeft niet alleen betrekking op beleidsniveau, maar wordt ook concreet gemaakt op cliëntniveau. In de toekomst wordt verwacht dat dit model ook ingevoerd zal worden door zorgorganisaties in omliggende regio’s.

Naast medische zorg zijn nu ook het sociaal team Beverwijk, de buurtsportcoach en de Vitale Huiskamer geïntegreerd in het Digitaal Gezondheidscentrum. Dit biedt patiënten de mogelijkheid om naar oplossingen te zoeken, zoals gezelschap in het buurthuis of hulp bij schulden.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?