Nieuw elektronisch patiëntendossier Oogziekenhuis

7 april 2023
HIX-365
Databeschikbaarheid
Nieuws

Alle zorg- en werkprocessen binnen het Oogziekenhuis Rotterdam worden voortaan ondersteunt met het elektronisch patiëntendossier HiX, dat door ChipSoft wordt gehost op basis van het Microsoft Azure-cloudplatform. Het Oogziekenhuis Rotterdam heeft al in 2022, na een zorgvuldig selectietraject, gekozen voor deze innovatieve oplossing. Nadat de laatste puntjes op de ‘i’ werden gezet, kon alles op 23 maart jongstleden met een handtekening worden bekrachtigd.

Het gespecialiseerde ziekenhuis kiest met het elektronische HiX 365 patiëntendossier voor volledige ontzorging op het gebied van technisch applicatie- en systeembeheer. Ook profiteert het ziekenhuis van de specifieke HiX-kennis van leverancier ChipSoft en de high-end-dienstverlening van Microsoft Azure. De performance, beveiliging en continuïteit van het EPD is daarmee gewaarborgd. Hierdoor heeft de beheerorganisatie meer tijd voor functioneel (applicatie)beheer en ondersteuning van haar eindgebruikers.

Elektronisch patiëntendossier

Bij het maken van de keuze voor een nieuw elektronisch patiëntendossier stond continuïteit en kwaliteit voorop. Of zoals Yvonne Koppelman, voorzitter raad van bestuur van Het Oogziekenhuis Rotterdam verwoord: "Na een uitvoerige vergelijking van meerdere systemen kwam HiX als meest geschikte EPD/ZIS voor het Oogziekenhuis Rotterdam naar voren. Het nieuwe EPD/ZIS gaat helpen bij een efficiëntere en gestandaardiseerde manier van werken. HiX sluit bovendien het beste aan op het categorale en topreferente karakter van het Oogziekenhuis. Met de keuze voor HiX 365 Premium kiezen we voor continuïteit en kwaliteit van onze patiëntenzorg."

Research en gegevensuitwisseling

Zorginstellingen kunnen met HiX 365 Premium de volledige suite van HiX inzetten. Zo zal het Oogziekenhuis Rotterdam onder meer gebruikmaken van een geïntegreerd PDMS en Datawarehouse. Ook zullen uitgebreide functionaliteiten voor research, digitale gegevensuitwisseling en gebruiksvriendelijke portalen voor patiënten en zorgverleners worden geïntegreerd. Met de Premium-variant krijgt het Oogziekenhuis bovendien de mogelijkheden om het functioneel beheer zelf uit te voeren.

Ontzorgen

Bij monde van Hugo van Dokkum, Teamleider Hosting bij ChipSoft, laat dit softwarebedrijf weten voortdurend bezig zijn om te innoveren op technologisch gebied. Zij hebben in de eerstelijnszorg inmiddels veel ervaring opgedaan met hun hosting-/clouddienst HiX365.

“We zien dat we met deze dienstverlening ook zelfstandige behandelcentra, revalidatieklinieken en gespecialiseerde zorginstellingen zoals Het Oogziekenhuis Rotterdam kunnen ontzorgen. De dienstverlening betreft de complete centrale hosting, inclusief technisch applicatie- en systeembeheer. Daarbij draait HiX in de toonaangevende Microsoft Azure-omgeving. Gelre ziekenhuizen maakte eerder al een vergelijkbare overstap naar HiX in een Azure-cloudomgeving. Mooi dat Het Oogziekenhuis Rotterdam nu ook kiest voor deze toekomstbestendige oplossing."

Van Dokkum zegt ook dat er bij Chipsoft met regelmaat wordt gekeken naar de stand van de techniek en nieuwe mogelijkheden, en zij zien dat steeds meer organisaties kijken naar cloud en Software as a Service (SAAS). “Deze trends volgen we op de voet en daarom hebben we ook delen van onze software aangepast. Daardoor sluit HiX maximaal aan op de behoeften in de markt. Vanuit een vooruitstrevend 'SAAS tenzij'-beleid willen wij, met al onze diensten, zo veel mogelijk de zorginstellingen ontzorgen. Dit betekent ook dat ons hostingteam enorm groeit en professionaliseert."

Verpleegkundigen van Tjongerschans gebruiken nu ruim een maand de app van HiX Mobile Verpleegkundige en zeer daar zeer tevreden over.