Nieuw practoraat Zorgtechnologie gaat voor innovatie

18 oktober 2022
practo
Technologie
Nieuws

Het practoraat Zorgtechnologie wil gaan bijdragen aan kennis en innovatie op het gebied van zorgtechnologie én innovatief vakmanschap bevorderen. Even belangrijk is het bijdragen aan een toekomstbestendige ouderenzorg door inzet van zorgtechnologie. Een voorbeeld is het onderzoeken en ondersteunen van een brede waaier aan e-health toepassingen.

App geriatrische revalidatie

In de praktijk zijn er steeds meer opties voor e-health dankzij de snel voortschrijdende digitalisering. Denk onder meer aan thuismonitoring van patiënten met chronische ziekten, beeldbellen, medicijndispensers, de inzet van AI en de opkomst van ontelbare verschillende apps en fitbits. In de praktijk wordt met zorgtechnologie onder meer geprobeerd om ziekenhuiszorg waar mogelijk bij de patiënt thuis te verzorgen. Bij het practoraat wordt bijvoorbeeld gewerkt aan projecten vanuit het lectoraat geriatrische revalidatie. Het gaat dan met name over de inzet van zorg op afstand via bijvoorbeeld beeldbellen en de inzet van apps bij revalidatie in de thuissituatie. Een goed voorbeeld van een recente innovatie op dit gebied is o.a. de onlangs geïntroduceerde CureYou-app voor hartrevalidatie, die het Thorax Centrum Twente van ziekenhuis MST en het Enschedese Pro-F Professionele Fysiotherapie samen hebben ontwikkeld.

Practoraat Zorgtechnologie  & kenniskring

Binnen het practoraat wordt gewerkt met een kenniskring bestaande uit de practor (hoofdonderzoeker) en mensen uit de praktijk zoals de docenten. Speciaal voor Zorgtechnologie is de kenniskring uitgebreid met studenten van Vonk en medewerkers van Omring. Op de website van Omring staat: ‘Met het practoraat wordt een positieve educatieve en wetenschappelijke bijdrage geleverd. Waarbij kruisbestuiving tussen onderzoek, opleiding en beroepspraktijk een belangrijk ingrediënt voor het succes van het practoraat is. Met het practoraat wordt de verbinding tussen praktijk, onderzoek en onderwijs versterkt.’

Het is de bedoeling dat over twee jaar dit practoraat een vast onderdeel is van onderwijsorganisatie Vonk dat intensief samenwerkt met Omring aan een toekomstbestendige, snel innoverende zorg.