Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Nieuwe e-learning: Schadelijke praktijken signaleren

Er is een nieuwe e-learning beschikbaar omtrent het herkennen van schadelijke praktijken die samenhangen met cultuur en traditie. Denk aan zaken als eerwraak of genitale verminking zoals meisjesbesnijdenis. De online leermodule is er speciaal voor iedere professional met een meldcode. Het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is verplicht voor professionals in gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Gedwongen worden te trouwen met iemand die je niet zelf hebt gekozen, mishandeld worden omdat je de eer van de familie hebt aangetast of genitaal verminkt worden omdat de traditie dit voorschrijft. Dit alles komt ook in Nederland voor.

Voorkomen of stoppen van geweld

Professionals met een meldcode, zoals huisartsen, leraren en psychologen, spelen een belangrijke rol om dit soort geweld te voorkomen of te stoppen. Dat is de reden waarom Augeo Foundation, in opdracht van het Ministerie van VWS, de e-learning Schadelijke Praktijken heeft ontwikkeld in samenwerking met LKHA, Fier, Movisie, Veilig Thuis, LEC EGG en GGD-GHOR. Augeo Foundation zet zich in voor een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Augeo wil met de inzet van professionals, onderzoekers en partners zoals Pharos de veiligheid en het welzijn van kwetsbare kinderen en gezinnen bevorderen.

Schadelijke praktijken komen voort uit traditie, cultuur, religie en bijgeloof binnen een gemeenschap. Vaak spelen onderliggende opvattingen over gender en seksualiteit een rol. Schadelijke praktijken zoals aan eer gerelateerd geweld, meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang en achterlating zijn in Nederland verboden.

E-learning Schadelijke praktijken biedt context

In de e-learning ‘Schadelijke Praktijken’ krijgen professionals in anderhalf uur context, uitleg, interactieve vragen en praktische tips omtrent het signaleren van schadelijke praktijken. Ook wordt uitgelegd op welke manier deze problemen, bijvoorbeeld bij de ouders, ter sprake kunnen worden gebracht. Wie dat niet goed kan, wordt geadviseerd om hiervoor professionele hulp bij in te roepen. Met filmpjes van experts en verhalen van ervaringsdeskundigen komen extra tips voorbij om signalen te herkennen en vervolgens adequaat te handelen. Naast e-learnings voor het herkennen van gevaarlijke situaties wordt tegenwoordig ook VR-technologie ingezet. Sinds kort wordt bijvoorbeeld in het Isala gebruik gemaakt van een virtual reality training die vooral gericht is op het herkennen van ouderenmishandeling.

Daadkracht en zorgvuldigheid vereist van professionals

In de e-learning komen vele verschillende vormen van schadelijke praktijken aan bod. Dat is van belang omdat de verschillende vormen soms ook om specifieke aanpak vragen. Daadkracht en zorgvuldigheid zijn vereist, om eventueel huiselijk geweld zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en te stoppen. Het volgen van de stappen van de officiële meldcode is hierbij verplicht en daarom is hiervoor ook uitgebreid aandacht voor in de e-learning.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen