‘Nieuwe poli’ integreert e-health in zorgprocessen

De zorg wordt eenvoudiger en de relatie tussen zorgverlener en patiënt sterker door het inzetten van digitale toepassingen. Dat stelt BeterDichtbij, eigenaar van de gelijknamige communicatie-app, in een vandaag uitgebrachte white paper over de 'Nieuwe Poli'. Apps zoals van BeterDichtbij zijn sinds het begin van de coronacrisis versneld en grootschaliger ingezet om het wegvallen van fysieke consulten en behandelingen deels op te vangen. De coronacrisis heeft de afgelopen maanden voor een digitale versnelling gezorgd in de hele zorgsector.

Volgens de app-aanbieder hebben de nu opgedane ervaringen veel ziekenhuizen en zorgverleners ervan overtuigd om e-health toepassingen voor laagdrempelige communicatie zoals chat en beeldbellen structureel in het zorgproces te integreren.

De white paper, vanaf vandaag op aanvraag beschikbaar, beschrijft hoe het poliklinische proces daarvoor kan worden ingericht. BeterDichtbij stelt dat het de white paper samengesteld heeft in samenspraak met bestuur, management en zorgverleners vanuit de ziekenhuizen en partners als toezichthouder NZa en de Patiëntenfederatie. Reden is mede de snelle groei in het aantal ziekenhuizen dat de app gebruikt (rond de 30 inmiddels) en de opschaling in het gebruik ervan, zoals ook al bleek uit recente berichtgeving op ICT&health.

“De Nieuwe Poli is zo steeds verder zichtbaar geworden,” stelt oprichter en directeur Godfried Bogearts van BeterDichtbij. “Waar de werkprocessen slimmer zijn, tijd wordt bespaard en het contact met de patiënt afgestemd is op ieders wensen. Vanuit de ziekenhuizen die aan BeterDichtbij deelnemen, horen we dat ze niet meer terug willen. Dat ze digitaal contact graag blijvend inzetten en veel positieve reacties van patiënten krijgen. Daarom geven ze aan graag te willen uitbreiden, en digitaal als vast onderdeel te zien in de zorg.”

Drie fases in Nieuwe Poli

Het werkproces van De Nieuwe Poli wordt in drie fases opgedeeld. Voor de behandeling, tijdens en na de behandeling. Voor het policonsult, tijdens het consult en na het consult. Of voor de opname, tijdens de opname en na de opname. Zo is heel zorgvuldig te bepalen waar technologie óf het proces kan helpen om te zorgen dat de inzet van contact, al dan niet digitaal, in die specifieke fase kan helpen. Zo maakt slimme inzet van digitale services op het juiste moment de zorg makkelijker en de relatie sterker, aldus de white paper.

de drie fases in het zorgproces van ‘De Nieuwe Poli’.

Als voorbeeld: op De Nieuwe Poli is een fysieke afspraak niet meer de standaard, maar helpt triage bij de keuze voor het juiste contact tussen zorgverlener en patiënt. Is er geen spoed, maar wel onrust bij de patiënt en behoefte aan contact? Is lichamelijk onderzoek nodig of niet? En welke informatie is digitaal al beschikbaar in het EPD of via de patiënt zelf in zijn of haar eigen PGO? Op basis van onder andere deze procesvragen kan met de patiënt de keuze worden gemaakt voor het juiste eerste contact, passend bij de medische noodzaak én de wensen van de patiënt en zijn zorgverlener.

Patiënt leidend bij inzet e-health

De patiënt moet leidend zij bij het integreren van e-health toepassingen, benadrukt Suzanne Kruizinga, bestuurder van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Zo kun je chronische patiënten bij uitstek goed ondersteunen met zorg op afstand. We moeten aan hen zelf vragen wat zij nodig hebben. “En ja, dat betekent maatwerk. Sommige patiënten met een specifieke aandoening hebben drie keer persoonlijk contact nodig terwijl een andere patiënt heel goed af kan met digitale zorg.”

Esther Giesselbach, Organisatie-adviseur bij het Maasstad Ziekenhuis, stelt dat digitale diensten kunnen helpen om de regie meer bij de patiënt te leggen. “We voeren in huis al een tijd een discussie hierover. Binnenkort komt er bijvoorbeeld ook een dashboard beschikbaar waar we de inzet van fysiek en digitaal contact gaan monitoren. Dat geeft inzicht en houvast om het gesprek met vakgroepen aan te gaan en het gesprek met elkaar te voeren over een eventueel verschil tussen de ene en andere vakgroep in hoeveelheid digitaal contact en mogelijkheden en onmogelijkheden voor sommige patiëntengroepen.”

Randvoorwaarden voor succes

Toezichthouder NZa benadrukt dat goede mogelijkheden om digitale consulten te declareren een randvoorwaarde vormen voor succes van digitale toepassingen. In de afgelopen jaren en meer nog in het begin van de coronacrisis heeft de toezichthouder hiertoe extra mogelijkheden geschapen. “Innovatie en maatwerk in de zorg staan hoger op de agenda dan ooit”, stelt Bernard Creutzburg, projectleider digitale zorg bij de NZa. “Door de uitbraak van het coronavirus ontstaan nieuwe samenwerkingen en organiseren we de zorg anders. Wij ondersteunen en stimuleren dit van harte vanuit de NZa.”

E-health toepassingen zoals een digitaal consult konden door eerdere aanpassing of verruiming van de regels vaak al in rekening worden gebracht in plaats van een fysiek consult, stelt Creutzburg. “Het uitgangspunt moet nu zijn dat noodzakelijke zorg kan worden geleverd. Want zorg op afstand maakt het mogelijk dat een deel van de zorg toch geleverd kan worden, ook tijdens de coronacrisis.”

Verder benadrukt de white paper het belang om gebruikers van digitale toepassingen – dus ook patiënten – bij het uitrollen van digitale toepassingen te betrekken. Bijvoorbeeld door ze te interviewen over hun wensen en behoeften of door ze onderdeel te laten zijn van de projectgroep. Ook de eigen cliëntenraad kan in het traject gevraagd en ongevraagd waardevol advies geven. Draait De Nieuwe Poli? Maak het meten van de waardering dan een vast onderdeel van het contact met patiënten. Vraag ze naar hun ervaringen en tips, bijvoorbeeld via BeterDichtbij, en verbeter continu op basis van deze input.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
wervelkolom
MST Introduceert nieuwste robot voor neurochirurgie
Kind in ziekenhuis
Studie naar ‘minder piepjes en alarmen’ op IC gehonoreerd
Innovaties Radiologie
Philips toont nieuwste innovaties op radiologieconferentie
duurzaamheid
Zorgaanbieders moeten samen richting geven aan duurzaamheid
Prostaatonderzoek MRI
Ontwikkeling AI-oplossingen voor MRI- prostaatonderzoek
ICT rukt snel op in de zorg en is bij steeds meer toepassingen nodig. Investeringen in ICT blijven volgens de ICT Benchmark Ziekenhuizen om verschillende redenen achter, waardoor de zorgtransitie lastiger verwezenlijkt kan worden.
Beperkte ICT-investeringen remmen zorgtransformatie
Radiologie Beeldbeschikbaarheid
De sneltrein naar de Rijkszorgdatastaat
RIVM
Rapportage RIVM: Data bewijst effectiviteit gecombineerde leefstijlinterventie
Sensoren Prothese
Sensoren in prothese-enkel zorgen voor evenwicht
Digitaal contact
Digitaal contact via de app groeit bij Bravis
Volg jij ons al?