Search
Close this search box.
Search

Nieuwe subsidieoproep Regio-impuls Juiste Hartzorg

Regionale samenwerkingsverbanden kunnen tot 9 maart a.s. een aanvraag voor subsidie aanvragen in het kader van de samenwerking Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek. Hiermee wordt beoogt om met netwerkzorg in de regio atriumfibrilleren en hartfalen eerder op te sporen en optimaal te behandelen.

Meer mensen in Nederland met (een risico op) atriumfibrilleren of hartfalen kunnen gebruikmaken van regionaal goed ingerichte cardiologische netwerkzorg en ondersteuning door eerder opsporen en optimaliseren van behandeling en ondersteuning. Dit komt ten goede aan de juiste hartzorg op de juiste plek.

Regio-impuls Hartzorg

Vanuit het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek is de subsidie Regio-impuls Hartzorg uitgezet. Deze subsidieoproep heeft het realiseren van de juiste zorg op de juiste plek voor patiënten met atriumfibrilleren en/of hartfalen als doel. Deze subsidieaanvragen kunnen worden gedaan door samenwerkingsverbanden die aangesloten zijn bij NVVC Connect, de zogenaamde Connect-regio’s.

Aanvragen van subsidie kan gedaan worden voor:

  • Actualiseren, doorontwikkelen en implementeren van de Regionale Transmurale Afspraak (RTA) die moeten leiden tot het bieden van de juiste zorg op de juiste plek voor mensen met atriumfibrilleren of hartfalen waarbij speciaal aandacht is het voor het tijdig opsporen en optimaal behandelen van deze aandoeningen
  • Inrichten en verbeteren van integrale en transmurale cardiologische zorg. Om dit te bereiken wordt samengewerkt met professionals uit de eerste-, tweede- en derdelijnszorg. Tevens wordt toegewerkt naar samenwerking met de nuldelijns zorg, partijen uit het sociaal domein en/of paramedici en een financier van zorg. Denk bijvoorbeeld aan het betrekken van de thuiszorg voor patiënten met hartfalen en het betrekken van leefstijlcoaches rondom het inzetten van leefstijlverandering bij atriumfibrilleren.

Nadat in 2022 al tien netwerken met een subsidie van start gingen is voor deze subsidieronde een bedrag van €900.000,- gereserveerd. Per regionaal samenwerkingsverband kan er maximaal €75.000,- aangevraagd worden.

Ondersteuning door NVVC Connect

Vanuit de onlangs opgezette Landelijke Impuls Hartzorg gaat NVVC Connect haar bestaande ondersteuningsstructuur intensiveren. De samenwerkingsverbanden in de regio zullen door NVVC Connect worden geholpen bij het implementatieproces en daarnaast onder meer kennisdeling tussen de regio’s stimuleren.

Hierdoor kan gebruik gemaakt worden van goede voorbeelden in andere regio’s, kan hulp geboden worden bij het opzetten van een PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) en zullen regio’s deel uit gaan maken van een lerend netwerk. Tevens staat NVVC Connect klaar om inhoudelijke ondersteuning te bieden aan samenwerkingsverbanden die een aanvraag willen indienen voor de Regio-Impuls Hartzorg.

Juiste Hartzorg Op de Juiste Plek is een thematische Samenwerking tussen het ZonMw-programma Juiste Zorg Op de Juiste Plek (JZOJP) en de Hartstichting in het kader van de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA).

Atriumfibrilleren en hartfalen

Atriumfibrilleren en hartfalen eerder herkennen en behandelen door de juiste hartzorg op de juiste plek duurzaam te stimuleren en te faciliteren, is wat men zich met deze samenwerking ten doel stelt. Daartoe heeft men gekozen voor het gezamenlijk opzetten, financieren en uitvoeren van subsidierondes en de inzet van overstijgende activiteiten die bijdragen aan de kennisontwikkeling binnen het programma JZOJP en daarmee de verdere opschaling en verduurzaming van de landelijke JZOJP- beweging.

Maar liefst 22 onderzoeks- en zorgorganisaties hebben in de DCVA hun krachten gebundeld om zodoende oplossingen voor hart- en vaatziekten te versnellen.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?