Nieuwe techniek voor borstkankerzorg

17 april 2023
borstkanker
Onderzoek
Nieuws

Sinds november 2022 wordt in Zuyderland Medisch Centrum een nieuwe techniek toegepast voor het opsporen van de schildwachtklier. Deze maakt gebruik van magnetische zaadjes (Magseed) en een magnetische vloeistof (Magtrace). Binnen Zuyderland Medisch Centrum worden jaarlijks ruim 400 patiënten geopereerd aan borstkanker. Meestal gaat het hierbij om een borstsparende ingreep.

Bijna alle patiënten ondergaan momenteel een schildwachtklierprocedure om uitzaaiingen in de lymfeklier op te sporen. Deze procedure bepaalt de definitieve behandeling. Er is echter een nieuwe techniek ontwikkeld om tumoren en de schildwachtklier op te sporen. Ongeveer een week voor de operatie wordt een magnetisch zaadje in de tumor geplaatst en wordt er magnetische vloeistof ingespoten. Tijdens de operatie maakt de chirurg gebruik van een magnometer om de exacte locatie van de tumor en de magnetische vloeistof in de oksel te bepalen, waardoor de chirurg precies weet waar hij moet opereren.

Borstkankerzorg

Deze nieuwe techniek heeft verschillende voordelen, waaronder het feit dat er geen radioactieve stoffen meer nodig zijn, waardoor zowel de patiënt als de behandelaar niet meer worden blootgesteld aan straling. Bovendien hoeven patiënten minder vaak naar het ziekenhuis te komen en zijn er minder veiligheidsmaatregelen nodig, waardoor de zorgverlener efficiënter kan werken en tijd kan besparen.

Onderzoek van Zuyderland heeft aangetoond dat deze nieuwe techniek even veilig is als de oude, waardoor het gebruik van magnetische zaadjes en vloeistof in patiënten die een operatie moeten ondergaan een grote vooruitgang is in de borstkankerzorg. Zuyderland is het eerste ziekenhuis in Nederland dat deze gecombineerde techniek toepast.

Snellere diagnose

Behalve nieuwe behandelmethoden is ook een tijdige diagnose van groot belang bij borstkanker. Zo begon het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) al tien jaar geleden de TESTBREAST-studie. Hierbij wordt onderzocht of middels bloedtesten de aanwezigheid van borstkanker sneller kan worden gevonden dan met bijvoorbeeld een mammografie. De eerste resultaten van de TESTBREAST-studie waren veelbelovend en trokken internationale belangstelling, aldus het LUMC afgelopen februari.