Nieuwste MedMij-versie voldoet aan eisen Wegiz, IZA

17 mei 2023
pgo-ipad
Gegevensuitwisseling
Nieuws

Stichting MedMij heeft onlangs versie 2.0 van het MedMij Afsprakenstelsel geïntroduceerd. Het gaat volgens de stichting om een grote release die het startpunt vormt van een nieuwe cyclus van het afsprakenstelsel. De voorgaande release – 1.6.0 – wordt nu de verplichte versie, terwijl versie 1.5.1 nu als verouderd geldt. De focus van release 2.0 ligt op de betrouwbaarheid van het afsprakenstelsel, de gebruiksvriendelijkheid en meerwaarde van PGO’s.

MedMij wil met de nieuwste release het vertrouwen van burgers en zorgprofessionals in kwalitatief goede gegevensuitwisseling voor PGO’s laten groeien. Daarnaast voldoet het Afsprakenstelsel voor gegevensuitwisseling tussen burgers en zorgaanbieders nu aan nieuwe wet- en regelgeving van de Wegiz en aan relevante afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Voldoen aan eisen Wegiz, IZA

De Wegiz, in april 2023 aangenomen door de Eerste Kamer, stelt dat gezondheidsgegevens uitgewisseld moeten kunnen worden via persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). Een betrouwbare en veilige uitwisseling is hierbij essentieel. Het IZA benadrukt dat alle inwoners van Nederland die dat willen in 2025 moeten beschikken over een gebruiksvriendelijke en goed gevulde PGO die van meerwaarde is in het zorgproces en voor iedereen begrijpelijke informatie bevat.

Deelnemers aan het MedMij-programma waren de afgelopen maanden intensief betrokken bij de totstandkoming en uitwerking van de release 2.0. Zo konden leveranciers tijdens diverse sessies meedenken over de inhoud van de nieuwe release van het afsprakenstelsel. Samen hebben de MedMij-deelnemers zo gewerkt aan betere betrouwbaarheid van gegevensuitwisseling en gebruiksvriendelijkheid van PGO’s. MedMij verwacht met de 2.0 release dan ook grote stappen te zetten binnen PGO-implementatie in 2023.

Nieuwe onderdelen MedMij

Om aan de eisen van Wegiz en IZA te voldoen, heeft Stichting MedMij de wensen van zorggebruikers, zorgverleners en leveranciers geïnventariseerd. Release 2.0 bevat een aantal belangrijke nieuwe onderdelen die hieruit voortkomen.

Gebruiksgemak PGO verhogen

Toestemmingen worden binnen de huidige versie van het afsprakenstelsel voor 15 minuten gegeven. Dit betekent dat mensen elke keer bij het opnemen van data in hun PGO het toestemmingsproces weer moeten doorlopen, inclusief identificatie en authenticatie. Release 2.0 omvat langdurige toestemming, zodat een gebruiker niet na 15 minuten opnieuw via DigiD moet inloggen. Daarnaast zorgt de PGO-leverancier ervoor dat bij langdurig gegeven toestemming de actuele informatie automatisch klaarstaat. Gebruikers hoeven minder handelingen uit te voeren, waarmee het gebruiksgemak groeit.

Betrouwbaar afsprakenstelsel

PGO-gebruikers en MedMij zelf krijgen fouten binnen gegevensuitwisseling nu vaak niet of niet goed te zien. Dit zorgt voor onduidelijkheden over benodigde vervolgstappen om de betrouwbaarheid van de uitwisseling naar PGO’s te verbeteren. Binnen release 2.0 zorgt MedMij ervoor dat de gebruiker fouten bij het authenticatieproces en bij de uitwisseling van gegevens kan zien: zowel fouten aan de bron en de DVA-kant als aan de kant van de PGO-leverancier. Hierdoor wordt begrijpelijk waar het misgaat in de uitwisseling.

Ook kan MedMij vanaf release 2.0 geanonimiseerd de gegevensuitwisseling van bron tot PGO monitoren. Zo kan MedMij anticiperen op problemen. Tot slot worden verantwoordelijkheden en rechten van zorgaanbieders in het afsprakenstelsel omschreven om te voldoen aan de Wegiz. Het zijn belangrijke stappen om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevensuitwisseling toe te laten nemen.

Toegevoegde waarde PGO’s

Er is volgens MedMij veel behoefte aan het beschikbaar stellen van PGO’s aan kinderen. Met release 2.0 wordt een PGO dan ook toegankelijk voor kinderen tot 12 jaar. Ouders van deze kinderen krijgen recht op toegang tot de PGO van hun kind voor inzage en het delen van gegevens. Verder werkt MedMij eraan om kinderen van 12 tot 16 jaar op de duur regie te laten voeren op hun gegevens in een PGO.

Doorvoeren MedMij-veranderingen

MedMij 1.6.0 werd in mei 2022 gepubliceerd. Met de release op dinsdag 9 van versie 2.0 mei vervalt release 1.5.1. Die krijgt de status ‘verouderd’ en is daarmee niet meer actief. Release 1.6.0 is vanaf 9 mei de nieuwe verplichte versie en release 2.0 de optionele versie. Hiermee geeft Stichting MedMij alle deelnemers de tijd om de veranderingen, die een nieuwe release met zich meebrengt, te implementeren.

Kijk hier voor alle veranderingen in het Afsprakenstelsel.