Noordwest en Dijklander verwijzen patiënten digitaal naar elkaar

18 april 2023
digitaal
Digitalisering
Nieuws

Sinds kort kunnen het Dijklander Ziekenhuis en de Noordwest Ziekenhuisgroep patiënten digitaal naar elkaar verwijzen. Dit is een belangrijke stap in de verbetering van de patiëntenzorg, omdat bij verwijzingen tussen beide ziekenhuizen niet langer gegevens handmatig hoeven te worden overgenomen. Alle benodigde gegevens komen nu meteen op de juiste plek in het patiëntendossier te staan.

Het digitaal verwijzen van patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis maakt onderdeel uit van VIPP 5, de derde en laatste module van dit programma. Zorginstellingen krijgen via dit landelijke programma subsidie om digitale informatie-uitwisseling met patiënten en tussen zorginstellingen onderling te verbeteren. Het programma VIPP 5 loopt nog tot 1 juli 2023. De belangrijkste uitgangspunten van VIPP5 is de uitwisseling van medische gegevens tussen instellingen en uitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO) van burgers.

Snel en veilig samenwerken

Het Dijklander Ziekenhuis en Noordwest Ziekenhuisgroep zijn nu dus in staat om patiënten digitaal naar elkaar door te verwijzen. De afdelingen neurochirurgie van beide ziekenhuizen gaan als eersten op deze digitale manier patiënten verwijzen. Bas Idema, neurochirurg bij Noordwest, vertelt: “Op deze manier realiseren we een snelle samenwerking want de overdracht en alle informatie komt meteen op de goede plek terecht.”

Voorheen werd een verwijzing via brief, per e-mail of zelfs nog per fax geregeld. Hiervoor waren administratieve handelingen nodig, die tijd kostten en de kans op fouten vergrootten. De patiëntgegevens moesten eerst uit HiX van het ene ziekenhuis gehaald worden en werden vervolgens door het andere ziekenhuis weer naar hun systeem gekopieerd. Dankzij het digitaal verwijzen komen de patiëntgegevens uit HiX, via het Zorgplatform, nu direct aan in het HiX-systeem van het andere ziekenhuis.

Digitaal verwijzen is trending

Het digitaal verwijzen past binnen de verdere digitalisering van de zorg waarnaar, onder meer in het kader van het IZA en de gewenste zorgtransformatie, door de sector en de politiek wordt gestreefd. Voor alle ziekenhuizen is het digitaal uitwisselen van info een belangrijk thema in de bestuurskamers. Digitalisering helpt namelijk zorgprocessen te vereenvoudigen en om patiënten sneller te helpen. In de praktijk gaan al steeds meer doorverwijzingen digitaal; ook tussen ziekenhuizen onderling. Bravis heeft de afgelopen tijd bijvoorbeeld al de nodige stappen gezet om verwijzingen naar andere ziekenhuizen zoveel mogelijk digitaal te kunnen doen.