Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
2 oktober 2017
Artikel delen

NZa brengt bestaande opties bekostiging e-health in kaart

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) maakt haast met het stimuleren van e-health toepassingen in de zorg. Recent werd bekend dat de autoriteit per 1 januari 2018 toestaat dat zorgaanbieders in de medisch-specialistische zorg ook schriftelijke (e-mail) of (video)belconsulten declareren. Nu brengt de NZa de ‘Wegwijzer bekostiging e-health’ uit. Hier in staat wat binnen de huidige bekostiging al mogelijk is aan afspraken maken over e-health tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars

De NZa stelt dat het een goede zaak is wanneer zorg door e-health beter en betaalbaarder wordt. Daarom werd eerder in september al bekend dat andere dan fysieke consulten declarabel worden vanaf 2018. De NZa wil met de aanpassing van de declaratiemogelijkheden e-healthtoepassingen stimuleren en voorkomen dat patiënten onnodig op de polikliniek moeten komen, als een bel- of e-consult al voldoende kan zijn.

Nu komt daar de ‘Wegwijzer bekostiging e-health’ bij. Er zijn namelijk los van nieuwe regels al wel mogelijkheden voor e-health in de bekostiging, maar deze verschillen per sector. In de Wegwijzer biedt de NZa een handreiking aan zorgaanbieders en zorgverzekeraars die onderhandelen over de zorginkoop.

Met het overzicht wil de NZa stimuleren dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over e-health in het belang van de burger. Bekostiging en regels mogen innovatie niet in de weg staan.  De publicatie is een eerste stap, stelt de NZa. De autoriteit wil toe naar een bekostiging die e-health faciliteert en stimuleert. ‘We gaan daar verdere stappen in zetten,’ laat de toezichthouder weten.  

NZa: e-health middel voor doelmatige zorg

De NZa stelde eind juni dat het e-health toepassingen wil stimuleren als belangrijk middel om goede en doelmatige zorg te bereiken. De bekostiging en regels mogen innovatie niet meer in de weg staan. Om meer duidelijkheid te scheppen over wat er al mogelijk is, kwam de toezichthouder destijds onder meer met een animatiefilm gemaakt die voorbeelden gaf van e-health toepassingen die de zorg beter en betaalbaarder maken.

Een zo’n voorbeeld was het gebruiken van mobiele apps waarmee een huisarts direct informatie kan inwinnen bij een dermatoloog over een plekje op de huid van een patiënt. Die informatie kan vervolgens direct met de patiënt besproken worden. Een dergelijk meekijkconsult scheelt de patiënt een bezoek aan het ziekenhuis en bespaart de dermatoloog tijd. Door hierover afspraken te maken met zorgverzekeraars, kan de huisarts er voor zorgen dat een meekijkconsult declarabel wordt voor hem.

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen