NZa geeft eerste beschikkingen af voor transformatieplannen

vr 19 januari 2024 - 11:24
transformatie
Zorgtransitie
Nieuws

Het ministerie van VWS heeft volgens afspraken uit het Integraal Zorgakkoord (IZA) extra geld voor impactvolle transformaties beschikbaar gesteld. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelde hiervoor in 2023 een beleidsregel vast, zodat zorgverzekeraars en zorgaanbieders de kosten hiervan kunnen declareren en betalen. De eerste beschikking hiervoor werd onlangs toegekend aan ziekenhuisgroep Santeon voor het digitale platform 'Zorg bij jou'.

De volgorde om transformatiegelden te bemachtigen voor zorgorganisaties is helder. Allereerst  moet de snelle IZA-toets met succes worden doorlopen, vervolgens moet een gedegen transformatieplan worden ontwikkeld en zodra dat definitief is goedgekeurd is, komt er uiteindelijk een beschikking die de financiering regelt. De allereerste beschikkingen met betrekking tot deze plannen zijn in januari 2024 door de NZa beschikbaar gesteld.

IZA: budget 2,8 miljard

Het uitreiken van beschikkingen voor innovatieve transformatieplannen, een initiatief gefinancierd door het Integraal Zorgakkoord (IZA), beschikt in totaal over een budget van €2,8 miljard voor 2023-2026. Eén van de eerste begunstigden voor een beschikking is Santeon met het grootschalige project 'Zorg bij jou'  Dit initiatief, zal worden ondersteund met €77 miljoen dat in meerdere tranches wordt uitgekeerd. Het ambitieuze plan wil de zorg toegankelijker en betaalbaarder te maken via een digitaal platform (Zorg bij jou) voor hybride zorg en thuismonitoring. Er wordt met het toegekende geld gestreefd naar het optuigen van een landelijk servicecentrum.

Beschikkingen voor OLVG en St. Antonius Ziekenhuis

Ook het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) zet grote stappen nu de beschikkingen voor haar projecten 'Poli23' en 'DataScience2023' binnen zijn. 'Poli23' ambieert onder andere de reductie van onnodige en fysieke ziekenhuisbezoeken door middel van digitale zorgverlening en 'DataScience2023' richt zich op de inzet van kunstmatige intelligentie onder meer bij preventie en behandelingen.  

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft tot slot een financieringsbeschikking gekregen voor het project 'Juiste Zorg, Juiste Plaats, Juiste Kosten' (JZJPJK). Dit transformatieplan richt zich onder meer op het hybride (op verschillende manieren) aanbieden van zorg, heeft een focus op passende zorg en wil - waar mogelijk - de zorg verplaatsen naar de regio of thuis. Tevens wordt er gericht gewerkt aan een betere samenwerking in de regio. Het doel is hier, zoals bij de meeste transformatieplannen, het verhogen van de efficiency in de zorg en het realiseren van daadwerkelijk passende zorg. Op korte termijn zullen nu snel meer beschikkingen uitgegeven worden door NZa omdat inmiddels vele tientallen (35 op peildatum augustus 2023) transformatieplannen al met succes ‘geslaagd’ zijn voor de snelle IZA-toets.