NZa vindt dat in de volgende fase van het maken van regiobeelden een scherpere focus moet zijn met concretere oplossingen.

NZa: knelpunten aanscherpen in regiobeelden

Als het aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) ligt worden knelpunten die regionale partijen bij het maken van regioplannen voor een toekomstbestendig zorgaanbod tegenkomen, scherper geformuleerd. Volgens de NZa is focus nodig om te komen tot oplossingen die de gezondheid van inwoners verbetert. Allen zo kan de integrale zorg in de regio slagen.

Het advies van de NZa is terug te lezen in haar rapport: ‘Van regiobeelden naar doelgerichte regioplannen.’. Regiobeelden en regioplannen zijn belangrijke hulpmiddelen om regionale samenwerking vorm te geven. Het ontwikkelen van deze plannen wordt mede ingegeven door het Integraal Zorgakkoord.

Begin juli zijn de regiobeelden van alle zorgkantoorregio’s en Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ)-regio’s gepubliceerd. Daarin staan gegevens over het (te verwachten) zorggebruik, de zorgvraag en het zorgaanbod.

Regiobeelden

De NZa ziet dat met deze (nieuwe) regiobeelden in alle regio’s een belangrijke stap voorwaarts is gezet. Maar in deze fase wil de NZa de regionale partijen aandachtspunten meegegeven voor de vervolgstappen. Alle regio’s moeten namelijk op basis van deze regiobeelden uiterlijk 1 januari 2024 een duidelijk regioplan hebben opgesteld met daarin de belangrijkste veranderopgaven voor de komende jaren. Dat is zo afgesproken in het Integraal Zorgakkoord.

Knelpunten aanscherpen

De NZa zet zich onder meer in voor een passende organisatie van zorg in regionetwerken en –ketens om zorg te voorkomen, te verplaatsen en te vervangen. Het NZa-rapport geeft inzicht in de belangrijkste knelpunten die partijen hebben beschreven. Knelpunten die vaak worden benoemd zijn demografie en personeelskrapte.

Maar de NZa vindt dat hoe deze ontwikkelingen zich verhouden tot de capaciteit van het regionale zorg- en welzijnsaanbod een grotere plaats in de analyse. Er moeten wat de NZa betreft gesprekken plaatsvinden in de regio om de knelpunten verder te ontrafelen en concreter te maken. Alleen dan kunnen er doelgerichte regioplannen resulteren in goede zorgtransformaties.

ICT onderbelicht

Uit een andere, recente analyse door technologie- en consultancybedrijf IG&H blijkt dat de regiobeelden van Nederlandse zorgkantoorregio’s voornamelijk zijn gericht op arbeidsmarktproblemen en de groeiende zorgvraag bij ouderen. Opmerkelijk is dat thema’s die mogelijk kunnen bijdragen om de zorg betaalbaar te houden zoals duurzaamheid en technologische innovaties, nogal onderbelicht blijven. De analyse van IG&H is gebaseerd op de pagina’s met conclusies van alle 35 regiobeelden.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?