Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

NZa komt met informatiekaart bekostiging preventie en innovatie

In een nieuwe informatiekaart geeft de NZa een overzicht van de mogelijkheden om preventie en innovatie te bekostigen in de langdurige zorg. De toezichthouder wil hiermee zorgaanbieders een handvat bieden en de ruimte tonen die er is binnen de Wet langdurige zorg (Wlz) voor de bekostiging van toekomstbestendige (preventieve) initiatieven. Later dit jaar verschijnt er ook een interactieve wegwijzer over ditzelfde onderwerp.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De NZa maakt regelgeving voor zorg in natura binnen de Wlz. Zorg in natura omvat de leveringsvormen: zorgzwaartepakketten, volledig pakket thuis en modulair pakket thuis. De informatiekaart geeft per leveringsvorm aan welke mogelijkheden er zijn qua bekostiging van innovatie en preventie. Daarnaast geeft dit overzicht ook nog een aantal opties tot bekostiging naast de NZa-regelgeving. Deze zijn bijvoorbeeld van toepassing als de ontwikkeling van een (preventieve) innovatie nog niet ver genoeg is zodat dat ze passen in een NZa-prestatie.

Voorbeelden innovaties informatiekaart

In de informatiekaart zijn voorbeelden opgenomen van innovaties die zorgaanbieders en zorgkantoren via onze regelgeving kunnen bekostigen, zoals de heupairbag. Zorgaanbieders kunnen de heupairbag inkopen als onderdeel van een zorgzwaartepakket. Een andere innovatie is een smartglass die een verpleegkundige helpt medicatiefouten te voorkomen. Zorgaanbieders kunnen de smartglass vanuit de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten bekostigen.

De NZa roept zorgaanbieders en zorgkantoren (vergoeding langdurige zorg) op om met elkaar in gesprek te gaan. Spreek hierin nieuwe ideeën om de zorg te verbeteren vooral uit, benadrukt de toezichthouder. De NZa stelt steeds meer mooie initiatieven voor innovatie en preventie te zien. Met deze informatiekaart hoopt de instantie zorgaanbieders en zorgkantoren te inspireren om dit door te zetten.

Overzicht categorieën

Hieronder een overzicht van de categorieën die in de Informatiekaart te vinden zijn:

  1. Reguliere prestaties
  • Zorgzwaartepakket (zzp) en volledig pakket thuis (vpt) – met de heupairbag als voorbeeld.
  • Modulair pakket thuis (mpt).
  • Persoonsgebonden budget (pgb).

2. Prestatie thuiszorgtechnologie

Zorg of toezicht die zorgaanbieders op afstand leveren en die op digitale wijze wordt ondersteund of gerealiseerd – met een automatische medicijndispenser als voorbeeld.

3. Beleidsregel innovatie

Als een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar kleinschalig willen experimenteren met een innovatieve zorgprestatie die niet past binnen de bestaande prestaties, is de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten een mogelijkheid. Het voorbeeld hier is de smartglass om medicatiefouten te voorkomen

4. Beleidsregel experiment vernieuwend verantwoorden Wlz

Binnen het experiment Vernieuwend Verantwoorden kunnen zorgaanbieders samen met zorgkantoren experimenteren met het vereenvoudigen van de interne en externe verantwoording. Daarbij gebruiken ze alleen interne sturingsinformatie. Het experiment loopt maximaal tot en met 2023.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen