Minister Kuipers wil met 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen de afspraken uit het IZA helpen omzetten naar concrete transformatieplannen voor passende zorg.

NZa poortwachter voor transformatiemiddelen IZA

Met de inzet van 2,8 miljard euro aan transformatiemiddelen tussen 2023 en 2027 wil minister Ernst Kuipers impactvolle transformaties naar passende zorg bevorderen. Dat schrijft de bewindsman in een recente brief aan de Tweede Kamer. Met de brief geeft Kuipers technische uitvoering aan de afspraken met zorg- en andere partijen in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het geld moet helpen bij het realiseren van de inhoudelijke doelen en financiële opgave van het IZA, zoals meer hybride zorg (digitaal waar het kan, fysiek waar het moet). De NZa krijgt een belangrijke rol als 'poortwachter'.

De transformatieplannen betreffen niet alleen digitale en technische innovaties. Het gaat om het breed stimuleren van deels al lopende veranderprocessen voor een toekomstbestendige zorg, waarin zorgaanbieders, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten samenwerken. Transformatieplannen bijvoorbeeld die bijdragen aan de versterking van de samenwerking binnen de regio of tussen eerstelijnszorg en ziekenhuizen. Of een ziekenhuis dat wil omvormen naar een gezondheidscentrum, zo geeft de minister enkele voorbeelden.

Brede inzet transformatieplannen

Een transformatieplan kan naast de zorg die onder de Zorgverzekeringswet valt, volgens Kuipers bovendien ook zowel langdurige zorg als het sociaal domein betreffen, of juist de samenwerking tussen de verschillende domeinen. Het gaat in alle gevallen wel om plannen die het IZA-beoordelingskader voor impactvolle transformaties positief hebben doorlopen, en gefinancierd en bekostigd kunnen worden uit het Zorgverzekeringsfonds. Dit ‘Beoordelingskader Impactvolle transformaties en inzet transformatiemiddelen’ hebben alle IZA-partijen samen vastgesteld. Kuipers heeft de Tweede Kamer hierover eerder (19 januari 2023) geïnformeerd.

Kuipers gaat toezichthouder NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) een aanwijzing geven om het raamwerk rondom de bekostiging te concretiseren. De NZa zal prestatiebeschrijvingen (betaaltitels) vaststellen voor impactvolle transformaties, met contractvereiste (er is een overeenkomst met één of meer zorgverzekeraars). De zorgverzekeraars beoordelen de transformatieplannen voor het aangaan van overeenkomsten met zorgaanbieders. De betreffende zorgverzekeraars en zorgaanbieders dienen samen de aanvraag bij de NZa in. De toezichthouder controleert of er echt overeenstemming is over het transformatieplan en of de aanvraag nog past binnen de beschikbaar gestelde transformatiemiddelen.

De zorgverzekeraars keren vervolgens op grond van de overeenkomsten met zorgaanbieders transformatiemiddelen uit aan de zorgaanbieders, met behulp van prestatiebeschrijvingen van de NZa. De nieuwe prestatiebeschrijving is volgens Kuipers met voorwaarden vanuit het eerdergenoemde IZA-beoordelingskader omkleed, zodat de kosten van transformatieprojecten op een rechtmatige wijze uit het Zorgverzekeringsfonds vergoed en gecompenseerd worden.

Voorwaarden toekenning transformatiemiddelen

Transformatieplannen moeten aan een aantal voorwaarden voldoen, willen ze het predicaat ‘impactvol’ krijgen. Zo moet de transformatie betrekking hebben op de Zvw. Ook mag er geen dubbeling zijn met bekostiging van reguliere zorg (want die wordt regulier bekostigd). Verder mag de vergoeding niet hoger zijn dan nodig om de transformatie te bewerkstelligen. Betrokken partijen mogen ook geen oneigenlijk concurrentievoordeel aan de transformatiemiddelen ontlenen. Bijvoorbeeld, kennis en kunde verkregen uit een transformatieproject dient om niet beschikbaar te zijn voor andere partijen.

Met de IZA-afspraken als uitgangspunt heeft Kuipers met Zorginstituut Nederland (Zorginstituut), NZa en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een bekostigingswijze uitgewerkt. Hierbij vindt de betaling van de transformatiemiddelen voor de uitvoering van een transformatieplan door zorgverzekeraars aan zorgaanbieders plaats op basis van aparte prestatiebeschrijvingen met vrije tarieven. De aparte prestaties vormen de mijlpalen van een impactvolle transformatie. ‘De uitbetaling door zorgverzekeraars aan de zorgaanbieders vindt steeds plaats per bereikte mijlpaal. De prestatiebeschrijvingen met vrije tarieven geven voldoende ruimte voor maatwerk in de regio’, belooft de minister.

0,4 miljard gereserveerd voor 2023

In de ontwerpbegroting voor VWS over 2023 is al een bedrag van 0,4 miljard euro gereserveerd ten behoeve van een aantal IZA-afspraken waarvan bekostiging via de begroting in plaats van via zorgverzekeraars ‘logisch is’, schrijft Kuipers. Het totaalbedrag van 2,8 miljard euro is een maximum, er komen in principe niet meer transformatiemiddelen beschikbaar.

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zal bij de kwartaalbesprekingen (bestuurlijk overleg IZA) over de voortgang van de IZA-afspraken hiertoe informatie inbrengen, die dan door de NZa geduid wordt. ‘Deze voortgangsinformatie biedt de basis voor het bestuurlijk gesprek met alle partijen in het BO IZA. Zodra op basis van de monitoring duidelijk is dat de beschikbare middelen binnen afzienbare tijd uitgeput raken, nemen zorgverzekeraars geen nieuwe transformatieplannen aan.’

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Kort zorgnieuws
Kort zorgnieuws: ZIC bij VieCuri; Digitale hulp; Medische rekenvaardigheid-app, en meer
wondzorg
Innovatieprijs voor gepatenteerde offline gegevensuitwisseling
Duuzame zorg - Diederik Gommers
Passende, duurzame zorg komt er niet vanzelf
Microbioomonderzoek
UMCG opent nieuwe faciliteit voor microbioomonderzoek
beroerte
Testen op je digitale tweeling voor beste behandeling beroerte
wereldwijd
John Halamka, Mayo Clinic Platform: ‘Onze innovaties zijn wereldwijd inzetbaar'
Gegevensuitwisseling
Mandaat EHDS: Nederland verzilvert 4 hoofdposities
Rathenau
Risico’s AI vragen om terughoudendheid in gebruik
Ketenmonitoring hackathon
Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond
toestemmingsplatform
Eerste apotheek aangesloten op online toestemmingsplatform Mitz
Volg jij ons al?