Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Onderzoek: apotheek.nl krijgt 8,6 van de leden

Grote publiekswebsites zijn al lang veel meer dan een digitale brochure. Websites als thuisarts.nl en apotheek.nl zijn bijvoorbeeld interactief, up to date en bieden tal van functionaliteiten. De website apotheek.nl ondersteunt onder meer apothekers in hun rol als medicatiespecialist en vergemakkelijkt het werk aan de balie. Uit een recent onderzoek blijkt dat leden van KNMP deze digitale tool waarderen met een 8,6. Eén van de weinige kritische noten was dat een groot aantal leden nog lang niet alle functionaliteiten van de website weet te vinden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De KNMP heeft onlangs een ledenonderzoek uitgevoerd omtrent de wijze waarop leden gebruikmaken van Apotheek.nl. Hierbij werd gevraagd naar een waarderingscijfer, maar ook naar de bekendheid met verschillende functionaliteiten en de verwachtingen omtrent de website. Uit het onderzoek komt naar voren dat Apotheek.nl veel wordt gebruikt en gemiddeld een 8,6 scoort. Het merendeel van de respondenten vindt dat Apotheek.nl hen goed ondersteunt in de rol van medicatiespecialist.

NeLL

De hoge waardering van Apotheek.nl ligt in lijn met eerdere ervaringen. Het National eHealth Living Lab (NeLL) beoordeelde in juli 2019 bijvoorbeeld de website Apotheek.nl al als ‘uitzonderlijk goed’. Het NeLL had de website in opdracht van de KNMP via een FastTrack-methodiek doorgelicht. De KNMP wilde weten of de publiekssite voldeed aan de zeven eisen uit deze methodiek, zoals betrouwbaarheid, veiligheid en onderbouwing. Maar stilstand is achteruitgang en KPMG wil de kwaliteit van de website voortdurend hoog houden. Daarom werd recent een uitgebreid een onderzoek onder de leden gedaan.

Betrouwbare medicijninformatie

De website biedt, naast gedegen up to date info over medicijnen, een aantal functies zoals een barcodescanner, instructievideo’s, heldere (in- en uitklapbare) teksten, voorleesfuncties, uitleg op video door apothekers, uitleg in gebarentaal,  kinderteksten en een woordenboek met hoorbare uitleg. Een andere belangrijke functionaliteit is dat Apotheek.nl óók beschikbaar is in de BeterDichtbij-app. Als een patiënt en zijn huisarts, medisch specialist of andere zorgverlener in een bericht een medicijnnaam gebruikt, wordt die naam automatisch aanklikbaar voor meer informatie. Het doel is dat patiënten altijd en precies de juiste betrouwbare medicijninformatie beschikbaar hebben.

KNMP-onderzoek apotheek.nl

Het nieuwe onderzoek is uitgevoerd door middel van een online vragenlijst die werd ingevuld door 420 leden. Uit de resultaten komt naar voren dat Apotheek.nl veel wordt gebruikt (87%) en gemiddeld een 8,6 scoort. De reden hiervoor is dat de website als informatief, duidelijk, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk wordt beschouwd. Apotheek.nl versterkt volgens de respondenten (84%) apothekers in hun rol als medicatiespecialist richting patiënten. Meer dan de helft (54%) vindt dat de website hen tevens ondersteunt in hun rol als medicatiespecialist richting andere zorgverleners.

Mogelijke verbeteringen

Ondanks de positieve uitkomsten bleken er ook een aantal verbeteringen mogelijk. Zo zijn bijvoorbeeld niet alle bestaande functionaliteiten van Apotheek.nl bij alle leden bekend. Veel apothekers weten bijvoorbeeld niet dat er een mogelijkheid is om de content van Apotheek.nl in te lezen op de eigen website van de apotheek.

Tevens is er een QR-code beschikbaar die naar de homepage van Apotheek.nl verwijst en die door apothekers op hun eigen materiaal afgedrukt kan worden. KPMG denkt dat het meerwaarde heeft om betreffende voordelen van deze bestaande onderdelen duidelijker naar voren te brengen op de website en in de communicatie richting de leden. Tot slot geeft meer dan de helft (57%) van de respondenten in het onderzoek aan dat zij de content van Apotheek.nl graag op eenvoudigere wijze , zowel online als geprint, willen kunnen delen. Hieromtrent wordt gewezen op het online kunnen delen van informatie in een PGO en het eenvoudig kunnen uitprinten van content vanuit het AIS.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen