Een evaluatieonderzoek door moet aangeven wat er tegen de lange wachttijden in de ggz te doen is.

Onderzoek moet werkbare oplossingen wachttijden ggz tonen

Het Nivel start samen met het Trimbos-instituut een tweejarig evaluatieonderzoek naar de aanpak van wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Daarom worden verschillende activiteiten ondernomen om de wachtlijstproblematiek te verminderen. Er wordt onderzocht in hoeverre regio’s in staat zijn om de wachttijden in de ggz terug te dringen. Daarbij wordt bekeken welke oplossing wel en welke niet werkt.

De onderzoekers van het Nivel en het Trimbos-instituut proberen samen met ervaringsdeskundigen en cliëntvertegenwoordigers van InBegrepen en MIND antwoorden te vinden. De toegankelijkheid van de ggz staat al jaren onder druk. Ondanks landelijke afspraken over maximum aanvaardbare wachttijden voor intake en voor behandeling worden deze normen in de praktijk regelmatig overschreden.

Soms leidt dat ertoe dat problemen van patiënten verergeren. MIND heeft in samenwerking met de ggz-sector, Zorgverzekeraars Nederland en met ministerie van VWS al eerder meegewerkt aan een project om de wachttijden in de ggz terug te dringen. Dat bestond uit een website waardoor patiënten en verwijzers makkelijker een psychiater of psycholoog in de buurt konden vinden.

Lange wachttijden

Lange wachttijden in de ggz treft naast cliënten ook andere zorgverleners. Zorgverleners in bijvoorbeeld een huisartsenpraktijk hebben last van de lange wachttijden omdat zij hun rol als poortwachter en verwijzer niet meer goed kunnen vervullen. Met kennis over wat regionaal wel en ook juist niet werkt om de wachttijden te verminderen kan iedereen die hierbij betrokken is, bijdragen aan verbeteringen; van zorgverlener en zorgvrager tot beleidsmaker.  

Om te helpen de wachttijden te beheersen, worden er sinds 2022 zogenaamde ‘regionale versnellers’ ingezet met subsidie vanuit het ZonMw-programma Versnellers in de ggz. Een versneller is iemand die zich richt op het opbouwen, het voortzetten of het uitbreiden van de regionale samenwerking tussen de ggz en andere partijen.

Deze partijen kunnen huisartsenpraktijken zijn, maar ook hulpverleners in het sociaal domein, zelfregie- en herstelcentra en verzekeraars. In het evaluatietraject is bijzondere aandacht voor de manieren waarop de inzet van versnellers en domeinoverstijgende samenwerkingen kunnen helpen bij het terugdringen van de wachttijden.

Digitaal platform

Het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en is in augustus 2023 gestart. In de komende maanden benaderen het Trimbos-instituut en het Nivel betrokkenen uit de verschillende regio’s om gezamenlijk te kijken naar de middelen en de activiteiten die zij inzetten om de wachttijden in hun regio terug te dringen. Gekeken wordt naar de doelen die worden nagestreefd en naar de mate waarin dat lukt.

De succesfactoren, knelpunten en geleerde lessen die naar voren komen, worden tussentijds met de regio’s uitgewisseld. Ook worden bevindingen gedeeld op een digitaal platform, zodat regio’s die (nog) geen ZonMw-subsidie ontvangen hier ook profijt van hebben. De eindresultaten worden over twee jaar gepubliceerd in een eindrapportage tijdens een symposium.

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
Philips
Philips ondertekent Green Deal Duurzame Zorg
Meisjes krijgen steeds vaker te maken met mentale problemen. Een nieuwe e-learning voor professionals én cliënten kan helpen bij een meer gendersensitieve behandeling en het vergroten van de autonomie van cliënten.
Nieuwe e-learning kan ggz-wachtlijsten verkorten
Het Ikazia Ziekenhuis stapt over naar vloeibare zuurstof waarmee het de CO₂ -uitstoot met 86 procent verminderd.
Ikazia kiest voor duurzaam en stapt over op vloeibare zuurstof
monsters
Medicatie testen in een orgaanmachine
toestemming
Campagne gegevensuitwisseling: geef toestemming (of niet)
Innovatieplatform samenwerking onderzoek oncologie
Innovatieplatform voor effectievere ontwikkeling kankermedicatie
tumorgraad
Nauwkeurige tumorgraad meting met machine-learning
hart
Zorgverleners onmisbaar bij realiseren zorginnovaties  
thuismonitoring
Vaste plek voor Onco-Connect bij Meander MC
Covid-19 diagnostiek AI
AI-programma kan Covid-19 diagnoses stellen
Volg jij ons al?