Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Onderzoek naar innovatieve huisartsenzorg ketens

Nieuwe innovatieve zorgconcepten worden steeds belangrijker om de toekomstbestendigheid van de (huisartsen)zorg te borgen. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaan samen onderzoeken of deze initiatieven voldoen aan de normen voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg zoals die voor alle huisartsen gelden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De IGJ en de NZa ontvangen de laatste tijd veel meldingen van zowel patiënten als zorgverleners over deze nieuwe vormen van huisartsenzorg door innovatieve zorgketens. Deze zijn sinds enkele jaren ontstaan door een tekort aan huisartsen.

Deze zorgketens nemen huisartsenpraktijken over en weten zich vaak gesteund door investeerders. Zij maken onder andere gebruik van digitale hulpmiddelen, zodat er meer zorg op afstand geleverd wordt. Via een videoverbinding krijgt een deel van de patiënten contact met hun huisarts.

Toekomstbestendige huisartsenzorg

De druk op de gehele zorg zal de komende jaren hoog blijven. Een blijvend krappe arbeidsmarkt, een vergrijzende bevolking, de toename van (leefstijl gerelateerde) chronische ziekten en de ambitie om kwetsbare mensen steeds langer thuis te laten wonen, zijn daar debet aan. Ook de regelgeving omtrent het aanbieden van online inzage heeft bijgedragen aan een hogere werkdruk in huisartsenpraktijken. Niet voor niets benadrukken de IGJ en de NZa dat innovatieve zorgconcepten belangrijk zijn om de toekomstbestendigheid van de (huisartsen)zorg te borgen.

De afgelopen coronaperiode heeft bewezen dat ook digitale zorg kan bijdragen aan het oplossen van de problemen van het huisartsentekort. Uitgangspunt daarbij is dat de huisartsenzorg door alle zorgaanbieders van goede kwaliteit is en toegankelijk moet zijn en blijven. Een goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering zijn daarbij noodzakelijk.

Potentiële risico’s

Uit de signalen die door de IGJ en de NZa worden opgevangen blijkt echter wel dat de kwaliteit, bereikbaarheid en toegankelijkheid van zorg bij een deel van deze nieuwe innovatieve zorgverleners mogelijk onder druk staat.

Reden om in een breder onderzoek te beoordelen of er met nieuwe vormen van zorgaanbod en andere organisatie- en ondernemingsvormen sprake is van potentiële nieuwe risico’s. Bijvoorbeeld ten aanzien van patiëntveiligheid, kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Tevens zal worden gekeken of de IGJ en de NZa als toezichthouders het toezicht op deze praktijken anders moeten vormgeven. Naar verwachting zal dit onderzoek voor de zomervakantie zijn afgerond.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen