Oproep: Blockchain for Good

23 december 2016
Nieuws

SIDN fonds roept projecten die blockchaintechnologie inzetten ten gunste van het algemeen belang (Blockchain for Good) op om een aanvraag voor financiering in te dienen (deadline 7 maart 2017).

Blockchain: hype of revolutie?

De toepassing en het gebruik van blockchain staat nog in de kinderschoenen, maar van de technologie wordt wel veel verwacht. Volgens velen is blockchain een veelbelovende en revolutionaire technologie die met name een rol zal vervullen op het gebied van eerlijke en duurzame initiatieven voor een betere wereld. Tegelijkertijd ontbreekt het nog aan goede use cases op het gebied van Blockchain for Good en zijn er veel vragen en onzekerheden.

Call SIDN fonds

SIDN fonds wil de hype rondom blockchain doorbreken en een onderbouwde bijdrage leveren aan discussie en onderzoek naar de maatschappelijke potentie van blockchain door hier als onderdeel van de voorjaarscall 2017 extra aandacht aan te besteden. Meer informatie klik hier.

Naast Blockchain projecten, staat de voorjaarscall zoals gebruikelijk ook open voor andere innovatieve internetprojecten die aansluiten de doelstellingen van SIDN fonds.

Bekijk de Video Blockchain for Social Good

###Blockchain###