Ouderenzorg lanceert Nacht & Rust-App voor beter slapen

12 december 2023
slaapapp
Apps
Nieuws

In een tijd waarin de zorg voor ouderen steeds complexer wordt, speelt het waarborgen van een goede nachtrust een belangrijke rol. Met dit doel voor ogen hebben Cicero Zorggroep, Sevagram en Zuyderland, drie prominente zorgorganisaties in Limburg, de handen ineengeslagen. Samen hebben ze de innovatieve Nacht & Rust-app, een digitaal hulpmiddel om de nachtrust te bevorderen, ontworpen. Deze applicatie, ontwikkeld met inzichten uit de psychogeriatrische zorg, streeft ernaar om handvatten te geven om nachtelijke onrust bij ouderen zoveel mogelijk weg te nemen.

Cicero Zorggroep, Sevagram en Zuyderland hebben op 12 december een digitaal slaapprotocol in de vorm van een Nacht & Rust-app gelanceerd. Deze innovatieve applicatie biedt snel ondersteuning bij diverse soorten slaapproblematiek, zodat een goede en veilige nachtrust van bewoners zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd.

Intramurale zorg

De Nacht & Rust-app is ontwikkeld voor de intramurale, psychogeriatrische ouderenzorg. Het digitale slaapprotocol helpt zorgmedewerkers en behandelaren om nachtelijke onrust van een bewoner in kaart te brengen en te behandelen. De Nacht & Rust-app  is te downloaden in de App Store en Google Play Store. Tevens kan het slaapprotocol ook worden geraadpleegd op de website www.nachtenrust.nl.

Het belang van een goede nachtrust kan niet genoeg benadrukt worden, vooral voor ouderen met een psychogeriatrisch ziektebeeld (PG). Slaap speelt een cruciale rol in zowel lichamelijk als mentaal herstel en vervult talrijke functies. Binnen de intramurale zorg, die steeds complexer en zwaarder wordt, groeit de maatschappelijke aandacht voor slaapproblemen en de duurzame inzetbaarheid van personeel. Door kennisdeling en het samen creëren van oplossingen wordt getracht om met innovatieve initiatieven, zoals de Nacht & Rust-app, passende zorg te leveren en de druk op de zorgsector te verlichten.

Slaapprotocol in Nacht & Rust-app

In de app staat onder meer een slaapprotocol dementie dat behandelaars en zorgmedewerkers helpt om het slaapgedrag van cliënten met dementie in kaart te helpen. Op de applicatie vind je meerdere mogelijk interventies die mensen kunnen helpen om beter te slapen. Met die aangereikte oplossingen kunnen onder meer inslaap- en doorslaapproblemen worden aangepakt, maar ook andere problemen zoals bijvoorbeeld ‘te vroeg wakker worden’. De app geeft omtrent al die slaapproblemen opvallend uitgebreide aanbevelingen. Het gaat niet alleen eventuele acties in de nacht zelf, zoals een andere positionering of de inzet van een slaaprobotje. Er worden ook adviezen gegeven over factoren overdag zoals eetgedrag, geur, inrichting, ruimtes die ook invloed kunnen hebben op het slaappatroon.

Slaapgeneeskunde

Al sinds begin 2023 bundelen de drie Limburgse zorgorganisaties hun kennis en ervaringen om nachtelijke onrust in de ouderenzorg te verminderen. De Nacht & Rust-app ontstond vervolgens in samenwerking met het Centrum voor Slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, het Lectoraat Ondersteunende Technologie in de Zorg van Zuyd Hogeschool en het CZ zorgkantoor.

In de afgelopen maanden heeft Zuyd Hogeschool een pilotstudie uitgevoerd naar de effectiviteit van de Nacht & Rust-app, zowel op cliënt- als op medewerkersniveau. De voorlopige resultaten van deze studie zijn veelbelovend. Cliënten ervaren gemiddeld een betere nachtrust en een aangenamer dag- en nachtritme na het gebruik van de app. Zorgprofessionals beoordelen de app als gebruiksvriendelijk en gemakkelijk toepasbaar. Verder blijkt dat medewerkers meer middelen hebben om slaapproblematiek in kaart te brengen en te behandelen, en dat de app de multidisciplinaire samenwerking rondom het thema slaap bevordert. Het definitieve onderzoeksrapport zal aan het einde van januari 2024 beschikbaar zijn.