Pan-Europees onderzoek naar nano-coatings ter preventie infecties

22 november 2016
Nieuws

Ruim 60 hogescholen, universiteiten, onderzoeksinstituten en bedrijven uit 29 Europese landen gaan samen onderzoek te doen naar de impact van het gebruik van antimicrobiële (nano-)coatings om infecties in zorginstellingen te voorkomen. Het project heeft een initiële looptijd van vier jaar.

Het is voor het eerst dat dit vraagstuk op een dergelijke omvangrijke en internationale schaal wordt aangepakt, zo stellen de betrokken partijen in een persbericht.  In het pan-Europese project worden de voordelen van deze toepassing afgewogen tegen eventuele nadelige effecten. De 60 partners hebben hun krachten gebundeld in het AMiCI-consortium (Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious disease). Dit consortium wordt gesteund door COST (European Cooperation in Science and Technology).

Vanaf 16 november komt het AMiCI-consortium drie dagen bij elkaar in Heerlen om de stand van zaken rond dit onderwerp te bespreken en de strategie van dit grootschalige project verder uit te zetten.

Nieuwe methodes essentieel

Volgens het Europese Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) lopen er jaarlijks naar schatting meer dan vier miljoen mensen een zorg gerelateerde infectie op. Dit heeft niet alleen gevolgen voor de volksgezondheid, maar brengt ook hoge zorgkosten met zich mee. Omdat infecties en infectieziektes een permanente bedreiging voor de volksgezondheid vormen, is het essentieel dat nieuwe methodes – als aanvulling op of als alternatief voor het gebruik van desinfecterende middelen en antibiotica – grondig worden onderzocht.

Doel is om de microbiële activiteit, daaraan gerelateerde infecties en de toename van de antimicrobiële resistentie terug te dringen, legt dr. Francy Crijns uit. Volgens de voorzitter van het AMiCI-consortium en senior docent-onderzoeker bij Zuyd Hogeschool in Heerlen is multidisciplinaire en internationale samenwerking zijn daarbij essentieel.”

Veelbelovend

Het consortium ziet antimicrobiële (nano-)coatings (AMC) als een nieuw en veelbelovend wapen in de strijd tegen bacteriële groei en de ontwikkeling van multiresistente bacteriën. De coatings bevatten ingrediënten die het aantal micro-organismen op gecoate oppervlakken verminderen of elimineren.

Het centrale doel van het aangekondigde pan-Europese project is om te evalueren welke impact (de introductie van) AMC in de gezondheidszorg heeft op het verspreiden van infecties en in hoeverre AMC kan worden ingezet voor het terugdringen van zorginfecties en bacteriële resistentie. Hiertoe verenigt AMiCI stakeholders uit verschillende landen en vakgebieden, waaronder kennisinstituten, producenten en verwerkers van AMC, en organisaties die betrokken zijn bij de naleving van internationale normen inzake hygiëne.

Het AMiCI-consortium wordt de eerstkomende vier jaar gesteund door COST, maar naar verwachting zullen uit dit consortium langdurige gezamenlijke onderzoekinitiatieven op dit gebied voortvloeien.

Werkgroepen met eigen subdoel

Er zijn vijf werkgroepen opgericht met allemaal een eigen subdoel. Zo moet het centrale doel – evalueren welke impact (de introductie van) AMC in de gezondheidszorg heeft op het verspreiden van infecties en in hoeverre AMC kan worden ingezet voor het terugdringen van zorginfecties en bacteriële resistentie voor de huidige antibiotica – eenvoudiger bereikt worden.

De werkgroepen zijn gericht op het ontwikkelen van antimicrobiële materialen, het onderzoeken van de effectiviteit, de risico’s die verbonden zijn aan de toepassing van deze coatings, evenals onderhoud en reiniging. Een vijfde werkgroep legt zich toe op communicatie en disseminatie van de resultaten.

Onderzoek antimicrobiële coatings

Het AMiCI-onderzoek sluit naar eigen zeggen naadloos aan bij diverse lectoraten en twee van de vier zwaartepunten van Zuyd Hogeschool ? Innovatieve zorg en technologie, en Life sciences and materials ? en zou een nieuw succes inhouden voor het team dat onderzoek doet naar antimicrobiële coatings.

Zo is januari 2016 onder leiding van dr. Francy Crijns een project gestart onder de naam  ‘Implementatie van Antimicrobiële Coatings in de gezondheidszorg. Naar betere hygiëne en minder infecties door coatings’. Dit project heeft de steun van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Deelnemers aan het onderzoek, dat drie ziekenhuizen uitgevoerd wordt, zijn Zuyd Hogeschool, Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL), Expertisecentrum Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT), Maastricht Universitair Medisch Centrum, Saxion en enkele zorginstellingen.

Nieuwe diagnostiek

Ook binnen het grootschalig ontwikkelingsprogramma op het gebied van meten in de zorg, LIME, hebben apparaten om de effectiviteit van antimicrobiële coatings te meten een prominente rol. Zo wordt nieuwe diagnostiek op basis van de Heat-Transfer Methodologie (HTM) ontwikkeld en geïmplementeerd. De mogelijkheid om antibioticaresistente bacteriën zoals MRSA te detecteren en vervolgens binnen enkele minuten vast te stellen of een patiënt of oppervlak besmet is met een dergelijke bacterie, zou een significante medische en technologische doorbraak betekenen.

Over COST en Zuyd
COST (European Cooperation in Science and Technology) is een pan-Europese intergouvernementele coöperatie met als missie om baanbrekende wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen mogelijk te maken, die leiden tot nieuwe concepten en producten en op die manier bijdragen aan het versterken van de Europese onderzoeks- en innovatiecapaciteiten. Zuyd Hogeschool is een kennisinstelling met drie kernactiviteiten: onderwijs voor studenten, trainingen en opleidingen voor professionals, en onderzoek voor bedrijven en instellingen.


###COST###