Passende zorg: van tekentafel naar uitvoering

27 januari 2023
Jolanda-Buwalda-Omring
Innovatie
Nieuws

“Door de zorg te ‘kantelen’ zijn we een aantal jaren geleden bij Omring proactief aan de slag gegaan met de opgave en de belofte van passende zorg zoals die nu ook in het IZA staan", vertelt Jolanda Buwalda, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Omring in ICT&health 1, 2023. "Vanuit de patiënt- en cliëntreizen geredeneerd, zetten we in op het ontzorgen van patiënten en cliënten. We richten passende netwerkzorg in samen met partners en maken zo een Cure & Care-community. Toekomstbestendige en passende gezondheidszorg betekent voor onze patiënten en cliënten onder meer een transitie van digivaardig worden naar digivaardig zijn.”

Buwalda stelt dat Omring zo de afgelopen jaren eigenlijk al is begonnen met een transitie van de zorgverlening bij de zorgaanbieder richting passende zorg, in feite vooruitlopend op de komst van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Om deze zorgtransitie te bevorderen heeft Omring meegewerkt aan verschillende pilots.

Stilstaan geen optie

“Als je de urgentie voelt dan ga je eerder aan de slag. Het is geen optie om stil te blijven staan. In het kader van ‘de juiste zorg op de juiste plek’ hebben we als Omring vijf jaar geleden meegedaan aan een proef voor de wijkverpleging om meerjarig een tarief per maand te krijgen, in plaats van een tarief per aandoening of doelgroep. We werkten in deze pilot in een Alliantie Zinnige Zorg met zorgverzekeraar VGZ. Dat gebeurde binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw, red.) met twaalf ziekenhuizen en drie ggz-organisaties.”

Bij Omring bleek na evaluatie dat in vier jaar tijd het gemiddeld aantal uren wijkverpleging per persoon van veertien uur naar elf uur was gegaan. “Daarnaast konden we doelmatiger indiceren, vernieuwen en ontzorgen. De waardering door cliënten voor de geleverde zorg was toegenomen. Zorgverleners ervaarden meer ruimte voor professionaliteit en minder administratieve druk.”

Showcases en showstoppers voor passende zorg

De ambities die in het zorgakkoord staan zijn duidelijk. Dat er hard moet worden gewerkt om de zorg toekomstbestendig en passend te maken is klip en klaar. Maar hoe komen we nu van de tekentafel naar de praktijk? Wil je stappen vooruit kunnen zetten, dan is het ontwikkelen van innovatieroutines in ieder geval essentieel, zo is de visie van Omring.

Buwalda hierover: “Niet alles is direct een briljante business case. We hebben showcases, maar uiteraard ook showstoppers. Een voorbeeld hiervan is de cardio- en longzorg die we met de Noordwest Ziekenhuisgroep in de wijkverpleging hebben doorontwikkeld. Alle seinen stonden op groen. Helaas lukte het vorig jaar niet om daarbij passende financiering te vinden. Het Integraal Zorgakkoord zou ons daarbij nu kunnen helpen. Want als je zorg wilt verplaatsen, moet je de bekostiging en de contractering daarmee synchroniseren.”

Het hele diepte interview met meer achtergrond en tips van Jolanda Buwalda lees je in ICT&health 1, die op 17 februari verschijnt.