Patiënten waarderen proef met Zelfmeetkiosken bij ETZ

ma 14 augustus 2023 - 10:58
zelfmanagement
Passende Zorg
Nieuws

Het ETZ is bezig met een proef met Zelfmeetkiosken. Patiënten van de poliklinieken Cardiologie, Interne Geneeskunde en Gynaecologie kunnen in deze apparaten eigenhandig vitale metingen doen, die direct in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD) kunnen worden opgeslagen. De eerste ervaringen zijn positief, want 90% van de patiënten geeft aan dat ze door willen gaan met deze manier van meten.

De proef met de Zelfmeetkiosken van ETZ maakt deel uit van het programma Polikliniek van de toekomst van ETZ, dat gericht is op procescentralisatie en digitalisering. In de Zelfmeetkiosken meten patiënten zelf hun bloeddruk, hartfrequentie, gewicht, lengte en BMI, voorafgaand aan hun afspraak op de polikliniek. Zo speelt het ETZ in op uitdagingen als de toenemende zorgvraag en personele krapte. Het ETZ echter is niet het eerste ziekenhuis met zo’n slimme innovatie. Het Laurentius Ziekenhuis Roermond had namelijk als eerste ziekenhuis in Nederland een zelfmeetkiosk in huis.

Minder werkdruk

Zelfmeetkiosken spelen in op de trend in de zorg naar efficiency en zelfmanagement. Dat kan bijvoorbeeld door thuis te meten maar ook met slimme oplossingen zoals de Zelfmeetkiosken die patiënten meer regie geven en de werkdruk verlagen. De resultaten van de proef bij het ETZ heeft in ieder geval bemoedigende resultaten, want de Zelfmeetkiosken bieden aanzienlijke voordelen voor zowel patiënten als zorgmedewerkers.

Door voorafgaand aan hun poliklinische afspraak metingen te doen, wordt de administratieve last bijvoorbeeld verminderd en worden spreekuren efficiënter benut. “Dit leidt tot een verlichting van de werkdruk”, vertelt  door Carol van Steenoven, teamleider polikliniek Cardiologie op de website van ETZ. “Zo geeft het concept zorgverleners tijd om meer te focussen op directe patiëntenzorg.”

Positieve reacties op zelfmeetkiosken

Op de polikliniek Cardiologie werden in slechts twee weken tijd al 250 metingen uitgevoerd met de Zelfmeetkiosken. Patiënten reageren over het algemeen positief en vinden het zelfs plezierig om metingen uit te voeren. Tijdens de proef geeft negentig procent dan ook aan dat ze graag door willen gaan met deze Zelfmeetkiosken in het ziekenhuis. Ze ervaren de kiosk als gebruiksvriendelijk, snel en gemakkelijk. Vrijwilligers zijn in de buurt om bij te springen waar nodig, waardoor patiënten vertrouwd raken met het apparaat. Meetresultaten worden direct afgedrukt, en patiënten kunnen een overzicht meenemen waardoor volgens projectleider Sophie Truijens de betrokkenheid van patiënten bij hun gezondheid wordt versterkt.