Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Patyna start pilot met tablet Compaan

Sinds november 2019 wordt de Compaan getest bij 10 cliënten van Patyna. De Compaan is een tablet, speciaal ontwikkeld voor ouderen, die het lastig vinden om met een computer om te gaan en/of geen digitale ervaring hebben. Ze kunnen met de Compaan op een makkelijke manier bijvoorbeeld berichten uitwisselen, foto’s delen, een online agenda bijhouden, spelletjes spelen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In samenwerking met wijkverpleegkundigen is Patyna in augustus 2019 op zoek gegaan naar 10 senioren uit de doelgroep kwetsbare ouderen en chronische zieken, woonachtig in de gemeente Súdwest-Fryslân, met een WMO-indicatie voor dagbesteding, individuele begeleiding, persoonlijke verzorging of huishoudelijke hulp.

Tijdens de pilot wil Patyna onder andere nagaan of het mogelijk is om – door middel van beeldbellen – WMO geïndiceerde zorg te realiseren met minder fysieke contactmomenten vanuit Patyna.

Met de inzet van de Compaan wil de Friese zorgorganisatie bovendien bereiken dat het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de cliënt wordt vergroot, het gevoel van eenzaamheid vermindert en de digitale vaardigheid verbetert. Op deze manier is het mogelijk de familie/mantelzorger te ontlasten. Zij raken minder snel overbelast en kunnen de mantelzorg voor hun naaste langer volhouden.

De pilot loopt tot november 2020 en wordt gefinancierd door de gemeente Súdwest-Fryslân.

‘Compaan effectief bij terugdringen eenzaamheid ouderen’

Een pilot bij ViVa! Zorggroep met de seniorentablet Compaan heeft aangetoond dat ouderen zes maanden na het gebruik ervan veel minder eenzaamheid ervaren. Na het gebruik van Compaan gaven de ouderen die deelnamen aan de pilot bovendien aan over een veel groter (sociaal) netwerkte beschikken.

Binnen het project werd bekeken in hoeverre senioren met behulp van ICT-toepassingen een grotere mate van zelfredzaamheid konden bereiken en hun netwerk konden vergroten. Voor de aanvang van het project gaf nog 85 procent van de doelgroep aan zich eenzaam te voelen. Deze doelgroep, bestaande uit 60 senioren, gaf tevens aan gemiddeld 5 sociale contacten per week te hebben.

Na zes maanden gebruik van de Compaan bleek het percentage ouderen dat aangaf zich eenzaam te voelen te zijn gedaald naar 25 procent terwijl het gemiddelde aantal sociale contacten was gestegen naar 13 per week.

Helft 75-plussers voelt zich eenzaam

Op dit moment zijn in Nederland 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar. De verwachting is dat dit in 2030 2,1 miljoen mensen zijn. Volgens het ministerie van VWS zegt de helft van de mensen die ouder dan 75 jaar zijn zich eenzaam te voelen.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen