Praktijkevaluatie van nieuw zorgconcept VanThuisUit beschikbaar

20 september 2023
Thuis
Ouderenzorg
Nieuws

Na een jaar van intensieve praktijkervaringen is nu het vernieuwende ouderenzorgconcept VanThuisUit geëvalueerd in een rapport. TanteLouise en CZ zorgkantoor zijn nu alweer ruim een jaar bezig met deze nieuwe aanpak, waarbij onder meer positieve gezondheid een belangrijke rol speelt. Het concept heeft als doel om ouderen op een slimme wijze gericht te ondersteunen om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Uit de rapportage wordt duidelijk dat alle betrokkenen tevreden zijn over dit ouderenconcept en dat ouderen dankzij dit initiatief gemiddeld langer thuis kunnen blijven wonen.

Deelnemers en medewerkers van VanThuisUit waarderen dit nieuwe concept in de ouderenzorg met een gemiddelde score van 7,8. Deze waardering wordt onderstreept door samenwerkingspartners van VanThuisUit en ook door de succesverhalen van deelnemers en hun mantelzorgers. Opvallend is dat mensen die deelnemen aan VanThuisUit minder snel naar verzorgings- of verpleeghuizen lijken te verhuizen, in vergelijking met mensen die reguliere dagverzorging ontvangen.

Mariska Hagenaars, locatiemanager van Onze Stede en VanThuisUit, legt het verschil tussen VanThuisUit en reguliere dagverzorging graag uit. “VanThuisUit zich richt zich vanuit een concrete locatie op de individuele doelen van deelnemers en maatwerk om ouderen te helpen grip te krijgen op hun leven en de regie terug te krijgen. Daarbij worden niet alleen familieleden, maar ook buurtbewoners betrokken, zoals bij een recente kookworkshop die een groot succes was.”

Dag- & Doecentrum

Het nieuwe concept is geen papieren tijger maar bestaat uit daadwerkelijke locaties. De ondersteuning die wordt geboden varieert per VanThuisUit-vestiging en hangt af van de persoonlijke situatie van de deelnemers. De eerste vestiging in Steenbergen bestaat bijvoorbeeld uit een Dag- en Doecentrum, ondersteuning in de thuissituatie en logeerappartementen. In het Dag- & Doecentrum kunnen mensen met een (lichte) vorm van dementie dagelijks terecht voor activiteiten en ondersteuning. Het TAZ-team is er voor ondersteuning in de thuissituatie.

De logeerappartementen zijn bedoeld om mensen tijdelijk op te vangen. Het zorgconcept is erop gericht om de zelfredzaamheid van deelnemers en hun sociale netwerk te bevorderen, zodat zij langer gezond en gelukkig zelfstandig kunnen blijven wonen. Deelnemers lopen spontaan binnen bij de locatie in Steenbergen of stromen in vanuit verschillende verwijzers. Bijvoorbeeld vanuit de huisarts, de casemanager dementie, de geriatrisch consulent of het ziekenhuis. Na aanmelding volgt een persoonlijke screening.

Praktijkevaluatie pakt goed uit

VanThuisUit biedt een antwoord op de uitdagingen binnen de ouderenzorg, waaronder vergrijzing, personeelstekort en de wens van ouderen om langer thuis te blijven wonen. Het is bedoeld voor ouderen met beginnende dementie of lichamelijke beperkingen die ondersteuning nodig hebben om zelfstandig te blijven wonen. NZa onderkent ook het grote belang van deze vernieuwing en stelde kortgeleden nog 1,5 miljoen beschikbaar voor een verdere doorontwikkeling.

Volgens de praktijkevaluatie is bij veel deelnemers aan het concept een duidelijke verbetering waarneembaar in autonomie, cognitie en mobiliteit. De zorgzwaarte van de deelnemers is het afgelopen jaar gedaald, wat betekent dat er minder personele inzet nodig is in vergelijking met andere zorgmodellen. Dit heeft ook geleid tot een betere kwaliteit van leven voor de deelnemers en een verbeterde nachtrust, wat de mantelzorgers ten goede komt. Bovendien heeft VanThuisUit bij veel deelnemers verstilling en vereenzaming doorbroken en het zelfvertrouwen vergroot om zelfstandig activiteiten te ondernemen.

Positieve gezondheid

Deze innovatieve aanpak sluit expliciet aan bij het idee van positieve gezondheid, dat zich richt op gezondheidszorg in plaats van ziektezorg en het benadrukt de veerkracht en betekenis van het leven van individuen. Het zorgstelsel in Nederland is veelal gericht op het verhelpen of verminderen van klachten en gezondheidsproblemen. Het concept positieve gezondheid zet dus in op een verschuiving van ziektezorg naar gezondheidszorg. Positieve gezondheid wordt inmiddels breed omarmd, niet alleen vanuit de eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg maar ook vanuit het sociale- en welzijnsdomein.

De bevindingen van de praktijkevaluatie bieden nieuwe handvatten voor de toekomst van ouderenzorg en maakt op een vernieuwende manier een gezond en zelfstandig leven voor ouderen in Nederland mogelijk. Het rapport bevat ook aanbevelingen om het concept verder te verbeteren en beschrijft uitgebreid de belangrijkste werkzame elementen van VanThuisUit. De komende tijd zullen de praktijkervaringen verder worden onderzocht in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau.