Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Presentatie activiteiten Informatieberaad gepubliceerd

In juli 2019 besloot het Informatieberaad in te gaan zetten op vier programma’s die nauw aansluiten op prioritaire gegevensuitwisselingen. Registratie aan de Bron, eOverdracht, Medicatieoverdracht en Twiin (beelduitwisseling). Intussen is MedMij als vijfde programma nog toegevoegd. Daarna zijn de vijf programmamanagers gevraagd een mapping van de programma’s uit te voeren en een roadmap te ontwikkelen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

In de presentatie die nu als download beschikbaar is, wordt aangegeven hoe de outcomedoelen van het Informatieberaad, de geprioriteerde gegevensuitwisselingen, de VIPP- en andere programma’s met elkaar samenhangen. Daarnaast geeft de presentatie een overzicht van de vijf focusprogramma’s en van de relaties van deze programma’s met andere ontwikkelingen op het snijvlak van zorg en ICT.

Daarbij moet met name gedacht worden aan de werkzaamheden die verricht worden in het kader van de outcomedoelen, het wetgevingsprogramma gegevensuitwisseling en aan de VIPP programma’s. Maar ook de rol van ICT-leveranciers en zorgaanbieders. Mochten zich belangrijke ontwikkelingen voordoen, dan wordt de presentatie, indien nodig, aangepast.

Outcomedoelen Informatieberaad:

  • Medicatieveiligheid: vanaf 1 januari 2019 worden medicatierecepten conform de richtlijn medicatieoverdracht uitgeschreven, waarbij in voorkomende gevallen een met de patiënt afgestemd actueel medicatieoverzicht (Basisset Medicatieoverdracht) beschikbaar is.
  • Patiënt centraal: Alle zorgaanbieders ondersteunen een gelijkwaardiger samenwerking tussen patiënt en zorgverleners en bieden daarom vanaf 1 januari 2020 aan burgers de mogelijkheid hun medische gegevens digitaal en gestructureerd in te zien en die gegevens te ontsluiten voor hun persoonlijke gezondheidsomgeving waaraan zij eigen gegevens kunnen toevoegen.
  • Gestandaardiseerde gegevensuitwisseling: Per 1 januari 2020 dragen zorgverleners altijd de gegevens die nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt digitaal, gestandaardiseerd, beveiligd en, tenzij dat onmogelijk is, met toestemming van de patiënt, over aan andere bij het zorgproces van die patiënt betrokken zorgverleners.
  • Eenmalig vastleggen en hergebruik gegevens: Vanaf 1 januari 2021 vormt het primaire zorgproces de basis voor gegevensvastlegging in de zorg en worden vastgelegde gegevens hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie en governance.

De vijf focusprogramma’s:

  • Medicatieoverdracht: Implementatie van informatiestandaarden Medicatieproces 9, Lab, ICA doo zorgaanbieders en leveranciers ten behoeve van grotere medicatieveiligheid
  • Registratie aan de bron: Betere zorg door eenmalig en eenduidig vastleggen en beschikbaar maken van zorginformatie voor meervoudig gebruik door implementatie van zibs en BgZ door zorgverleners en patiënten.
  • eOverdracht: Doelstelling van het implementatieprogramma eOverdracht is de digitale uitwisseling van verpleegkundige gegevens in de gehele keten te organiseren, dus in iedere zorgsetting waarbij verpleegkundigen en verzorgenden betrokken zijn, om administratieve lastenverlichting te realiseren.
  • Twiin: Het doel van dit programma te komen tot een afsprakenstelsel voor een goed werkende, landelijke infrastructuur – op basis van internationale standaarden – voor de uitwisseling van medische gegevens, beginnend bij beeldbeschikbaarheid en DVD exit.
  • MedMij: Het mogelijk maken en stimuleren van de digitale uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen inwoners van Nederland en hun zorgverleners en het creëren van vertrouwen dat dit op een veilige, gebruikersvriendelijke, toekomstvaste en betaalbare manier gebeurt. MedMij is niet langer een programma.

Binnen het Informatieberaad wordt al enkele jaren hard gewerkt aan standaarden voor digitale zorg en het bieden van digitale toegankelijkheid voor iedereen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen