Primeur: Digitale buitenboordmotor ontlast de huisarts

1 februari 2023
Arene-Jasper-a
Eerstelijn
Nieuws

Een externe digitale schil die patiënten van een huisarts eventueel kunnen gebruiken als ze minder complexe zorgvragen hebben. Die primeur voor Nederland maakte Arene onlangs bekend. De testfase is in februari 2023, in maart 2023 is er een testpanel en in april gaat een pilot van start waarover nog afstemming plaatsvindt met het Zorginstituut, NZa en betrokken stakeholders. Patiënten met een eigen huisarts kunnen vanaf dan óók digitaal worden geholpen door de professionals van Arene, waardoor de werkdruk voor huisartsen flink af kan nemen.

Huisarts Jasper Schellingerhout is huisarts, digitale zorgversneller en één van de initiatiefnemers van de online huisartsenpraktijk Arene. Het bedrijf is geen concurrent van huisartsen, maar wil hen juist ondersteunen.

Online praktijk

In eerste instantie is de online praktijk van Arene bedoeld voor mensen, die zelf (nog) geen huisarts hebben. Zij kunnen zich inschrijven en op digitale wijze advies vragen. Wanneer een zorgvraag complexer is, worden deze mensen doorgestuurd voor een afspraak in een huisartsenpraktijk die samenwerkt met Arene. Alleen geldt voor deze patiënten van Arene wel altijd digital first. In totaal heeft de digitale huisartsenpost nu 4.200 reguliere patiënten en worden hiernaast 25.000 Oekraïners via Arene geholpen.

Digitale buitenboordmotor voor huisarts

Vanaf april 2023 zet Arene haar digitale potentieel niet meer alleen in voor mensen zonder huisarts maar zijn ook mensen met een eigen huisarts welkom. Het gaat dan dus niet meer om digital first, maar om digitale hulp als de patiënt dat eventueel wenst. Huisartsen kunnen zich bij Arene aansluiten en de organisatie kan vervolgens werken als een soort digitale buitenboordmotor die de huisarts ondersteunt.

Schellingerhout: ‘Wederom gaan we dus absoluut niet bestaande huisartsen beconcurreren. Er gaat in mijn visie ook eigenlijk niets boven fysiek contact met de eigen huisarts, maar dat kan dus niet meer altijd omdat de druk op huisartsenketel op steeds meer plekken in Nederland veel en veel te hoog is geworden.’

Laag complexe zorg

Gelukkig kan dus een groot deel van de zorgvragen van patiënten digitaal worden opgelost, met name als het om laag complexe zorg gaat. Die vragen kan Arene dan als externe compagnon van een huisarts digitaal afvangen. Dat gebeurt door ervaren huisartsen die voor Arene werken. In dit concept van de digitale buitenboordmotor blijft de eigen huisarts altijd op de eerste plek staan en worden alle digitale consulten met hem of haar teruggekoppeld.

De patiënt blijft verder in charge en kan zelf bepalen of hij voor de digitale oplossing kiest of voor een fysiek consult kiest met de eigen huisarts. De huisarts kan dus meer tijd en rust nemen voor het face to face afhandelen van complexere vragen. De voordelen zijn groot: de werkbelasting van de huisarts neemt af en de patiënt kan in feite op elk moment digitaal terecht met vragen. Tevens past het idee van een externe digitale buitenboordmotor uitstekend bij de richting die het IZA aangeeft.

Problemen grotendeels getackeld

Jasper Schellingerhout beseft dat dit nieuwe concept niet zonder slag of stoot zal slagen. Hij heeft geleerd dat digitale dienstverlening voor patiënten gepaard gaat met complexiteit en dat daar langdurig en helder over moet worden gecommuniceerd; onbekend maakt ten slotte onbemind. Tegelijkertijd heeft hij nu al vele jaren ervaring met online huisartsendiensten en staat zijn organisatie inmiddels als een huis.

Alle logistieke en juridische problemen voor de digitale buitenboordmotor voor patiënten met een huisarts zijn bijvoorbeeld getackeld. De patiëntveiligheid is gewaarborgd en aan alle eisen omtrent privacy en eisen aan uitwisseling van gegevens wordt voldaan.

Digitale buitenboordmotor: nieuw en spannend

In april 2023 wordt gestart met een pilot, waarover nog afstemming plaatsvindt met het Zorginstituut, de NZa en betrokken stakeholders. Daarna wil de huisarts en ondernemer deze nieuwe vorm van dienstverlening, indien mogelijk, snel gaan opschalen want Schellingerhout houdt er graag het tempo er in. Wat hij doet is, zeker voor Nederland,  buitengewoon vernieuwend en hij is zelf dan ook heel benieuwd naar het uiteindelijke resultaat. ‘We gaan in de pilotfase alles nauwkeurig monitoren en analyseren. Het concept van de digitale buitenboordmotor is spannend en nieuw. Ook ikzelf weet natuurlijk niet hoe het precies gaat uitpakken, maar ik weet wel zeker dat deze nieuwe dienst heel veel huisartsen uiteindelijk goed kan ontlasten!’