Search
Close this search box.
Search

PROVES heeft in opdracht van MedMij een onderzoek en een hackaton uitgevoerd naar aanvullende ketenmonitoring en -logging om te kijken of het raadzaam is hiervoor één centrale plaats te hebben.

Proefproject aanvullende ketenmonitoring en -logging afgerond

Stichting MedMij wil problemen in de keten van gegevensuitwisseling in de toekomst sneller kunnen herkennen en kunnen oplossen. Daarom is het belangrijk om problemen direct te kunnen vaststellen door ze te uniformeren, te verzamelen en te loggen op één centrale locatie. Om te onderzoeken of dit werkbaar is, heeft PROVES in opdracht MedMij een onderzoek gedaan naar aanvullende ketenmonitoring en -logging en de bijbehorende specificaties.

Conclusie uit het onderzoek is dat na enkele aanpassingen ketenmonitoring en -logging onderdeel van release 2.0 van het MedMij Afsprakenstelsel kan zijn. Tijdens het onderzoek kwam naar voren dat de informatie die momenteel beschikbaar is en wordt verzameld op een aantal punten ontoereikend is. Dit geldt voor het tijdig signaleren, melden, analyseren van verstoringen en de bijbehorende oplossing. Ook wordt er momenteel volgens het onderzoek te weinig gestuurd op het oplossen van structurele problemen of trends in het PGO-gebruik. Onderzocht is of aanvullende ketenmonitoring en -logging vanuit MedMij hiervoor een oplossing is.

Theorie en praktijk ketenmonitoring

Stichting MedMij ziet toe op de beschikbaarheid van zorginformatie en de correcte uitwisseling van medische gegevens. Verstoringen worden direct geïdentificeerd en daarop wordt vervolgens actie ondernomen. Dit komt ten goede aan de kwaliteit van de gegevensuitwisseling. Via een proefproject onderzocht PROVES samen met het beheerteam van MedMij en MedMij-deelnemers hoe deze aanvullende ketenmonitoring en -logging er precies kan uitzien.

Het proefproject bestond uit twee delen: een theoretische verdiepingssessies en een hackathon. Het beheerteam van MedMij stelde technische specificaties op voor de aanvullende ketenmonitoring en -logging. Tijdens theoretische sessies gaven deelnemers van het proefproject hierop hun input. Dat leidde vervolgens tot vier wijzigingen, die direct zijn gecommuniceerd via MedCom.

Tijdens de hackathon beproefden de zes MedMij-deelnemers: Carepoint, Curavista, Digi.me, HINQ en Zodos de ketenmonitoring en –logging. Alle deelnemers slaagden erin om een connectie te maken met de loggingscomponent. Uitkomst van de test is dan ook dat de technische specificaties voldoende zijn voor MedMij-deelnemers om het in te bouwen. Wel zijn er enkele taal- en spellingsfouten ontdekt in de technische specificaties. Deze fouten zijn na de hackathon aangepast. Overigens organiseert MedMij vaker hackatons. Tijdens zo’n hackathon wordt de volledige keten van gegevensuitwisseling (DVP, DVA, XIS en zorgaanbieders) grootschalig getest, met als doel om problemen vroegtijdig te identificeren.

Conclusies hackaton

Al met al kwamen uit het proefproject enkele belangrijke conclusies naar voren. De deelnemers aan de hackathon waren enthousiast over de efficiënte vorm van samenwerken en het snel kunnen schakelen. Ze gaven aan dat zij regelmatiger op deze manier willen testen. Daarbij gaven ze wel aan dat ze graag de mogelijkheid krijgen om in een eigen testomgeving van tevoren nieuwe technische specificaties kunnen testen. Dit kan worden gekoppeld aan aanstaande releases, functionaliteiten of nieuwe standaarden.

Ook zien de MedMij-deelnemers graag dat ze de technische specificaties van onderdelen van een release ver voordat het wordt verplicht ontvangen. Het inbouwen kost tijd en dat bleek nu ook bij de technische specificaties van de aanvullende ketenmonitoring en -logging.

Vervolgstappen

De komende periode gaan MedMij-deelnemers verder met het inbouwen en testen van de technische specificaties van ketenmonitoring en -logging. MedMij Beheer heeft de technische specificaties aangepast en – waar nodig – verduidelijkt. De implementatie van ketenmonitoring en -logging wordt gefaseerd ingevoerd waarbij wordt begonnen met loggen. Andere onderdelen zoals het dashboard en het proactief monitoren volgen op een later moment. Download hier de volledige eindrapportage van de Pilot Ketenmonitoring en -logging.

Ron Smeets

ICT&health World Conference 2024

Ervaar de toekomst van de gezondheidszorg tijdens de ICT&health World Conference van 14-16 mei 2024! Claim alvast jouw ticket en dompel je onder in baanbrekende technologieën en innovatieve oplossingen. Ga in gesprek met collega-experts en verken de kracht van wereldwijde samenwerkingen.

Deel dit artikel!

Lees ook
GIDH
Global Initiative on Digital Health (GIDH) officieel van start
Oncologienetwerk
Nieuw oncologienetwerk Noord- en Oost-Nederland
Verbeterprogramma ouderenzorg
Samenwerking centraal in verbeterprogramma Samen Beter
eiwitten
Menselijke eiwitten herkennen met nieuwe techniek
Digitale proeftuin
Digitale proeftuin maakt wegwijs in nieuw UZI-stelsel
challenge
Digivaardig in de zorg komt weer met Digifit challenge
Veertien IZA-partners hebben Digizo.nu opgericht om te helpen bij het opschalen van bewezen zorginnovaties.
Digizo.nu helpt bewezen innovaties opschalen
Robotchirurgie
Robotchirurgie in de ruimte
authenticatie
Stapsgewijs leren in pilot ZORG-ID Smart
revalidatiezorg epd
Nieuw EPD voor de revalidatiezorg
Volg jij ons al?