Radboudumc zet Unity MR-Linac in voor gerichter bestralen

11 maart 2019
Unity-MR-Linac
Innovatie
Nieuws

Het Radboudumc gaat vanaf 2020 als eerste ziekenhuis in de regio Oost Nederland patiënten met de Unity MR-Linac bestralen. Het apparaat wordt al ingezet in het UMC Utrecht - waar het in samenwerking met Elekta en Philips is ontwikkeld - en het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Het toestel kan ook een rol spelen in nieuwe toepassingen zoals het monitoren en voorspellen van behandeluitkomsten. Foto: Radboudumc.

Het UMC Utrecht introduceerde de MR-Linac in augustus 2018. In het academisch ziekenhuis is 20 jaar gewerkt aan de ontwikkeling van de nieuwe bestralingsmethode, een combinatie van een bestralingstoestel en een diagnostische MR-scanner. De zeer precieze beeldinformatie die de MR-linac geeft, helpt volgens het UMC Utrecht artsen om tumoren nog gerichter te bestralen. Daardoor wordt schade aan de omliggende gezonde weefsels verminderd. De eerste kankerpatiënten zijn hier in augustus vorig jaar mee gestart.

Nieuwste bestralingsmethodiek

Met de komst van het apparaat in Nijmegen beschikt het Radboudumc naar eigen zeggen over de nieuwste bestralingsmethodiek in de regio. Marcel Verheij, afdelingshoofd Radiotherapie, vertelt hierover: “De Unity MR-Linac maakt MRI-gestuurde bestraling mogelijk, een logische volgende stap binnen de radiotherapie en daarmee de behandeling van patiënten met kanker. Deze techniek geeft ons de mogelijkheid om rekening te houden met veranderingen van positie, vorm en functie van de tumor waardoor we de behandeling van patiënten nog nauwkeuriger kunnen uitvoeren. Samen met Elekta werken we aan de verdere ontwikkeling en innovatieve toepassingen van MRI-gestuurde radiotherapie.”

Het academisch ziekenhuis verwacht dat de Unity MR-Linac begin 2020 wordt geïnstalleerd op de afdeling Radiotherapie. De eerste patiënten kunnen dan na de zomer van dat jaar behandeld worden. Voorafgaand moet een verbouwing plaatsvinden om ruimte te maken voor het apparaat. Ook moet het betrokken personeel nog opgeleid worden. MRI-gestuurde bestraling vraagt namelijk om specifieke expertise: om de beelden goed te kunnen interpreteren én om daaraan de juiste conclusies voor het behandelplan te verbinden.

Monitoren, voorspellen

De aanschaf van de Unity MR-Linac biedt volgens het Radboudumc behalve verbeterde behandelmethodiek ook nieuwe mogelijkheden voor onderzoek en toepassingsmogelijkheden. Zo kan het apparaat een rol spelen in het monitoren en voorspellen van de uitkomst van radiotherapie- en gecombineerde behandelingen (bijvoorbeeld met immunotherapie).

De aanschaf van de Unity MR-Linac (de koopovereenkomst werd op 7 maart gesloten) volgt uit een nauwe samenwerking tussen de afdelingen Radiotherapie en Radiologie & Nucleaire Geneeskunde van het Nijmeegse ziekenhuis. Ook de oncologische zorgketens en regionale partners zijn nauw betrokken. Het Radboudumc noemt het belangrijk dat de nieuwe technologie samen met de netwerkpartners in de regio wordt geïntroduceerd.