Revalidatiecentra starten pijnrevalidatie netwerk

19 januari 2023
Pijnrevalidatie
Samenwerking
Nieuws

Binnen het Netwerk Pijnrevalidatie Nederland (NPN) gaan revalidatiecentra actief samenwerken op het vlak van het verbinden van zorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Zowel binnen het netwerk als met andere partijen. Hiermee wil het netwerk de pijnrevalidatie blijven verbeteren en bijdragen aan het ontwikkelen van revalidatiezorg in de keten.

Door meer samen te werken op het gebied van wetenschappelijk onderzoek streven de deelnemende revalidatiecentra naar het verbeteren en toekomstbestendig maken van de revalidatiezorg. Daarvoor stelt de NPN een eigen onderzoeksagenda rond pijnrevalidatie op. Het ontwikkelen van gestandaardiseerd behandelingen speelt daarbij een belangrijke rol.

Landelijk coördinator

Als coördinator van NPN is Albère Köke aangesteld. Köke is werkzaam als fysiotherapeut bij Adelante en bewegingswetenschapper bij de Universiteit Maastricht. Hij brengt 35 jaar werkervaring binnen het domein chronische pijn mee en heeft als onderzoeker en beleidsmedewerker meegewerkt aan diverse projecten in effectiviteit, organisatie en scholing op het gebied van revalidatiezorg bij pijn.

“Uit ervaring weet ik hoe belangrijk pijnrevalidatie is en heb ik gezien wat het te bieden heeft aan de patiënt, zijn omgeving en de maatschappij. Ik heb veel zin om nu ook vanuit mijn rol als landelijk coördinator van NPN de revalidatiezorg voor (chronische) pijn te verbeteren en nog beter te positioneren”, aldus Köke.

Leden Netwerk Pijnrevalidatie

Het is geen toeval dat juist deze vier genoemde revalidatiecentra hun krachten rond pijnrevalidatie bundelen. Adelante, Rijndam Revalidatie, Roessingh en UMCG Centrum voor Revalidatie zijn al in 2004 door het ministerie van VWS aangewezen als Ontwikkelcentrum PijnRevalidatie (OPR). Het was hun opdracht om in de revalidatiepraktijk kennis op te bouwen over pijnrevalidatie en deze kennis vervolgens actief te delen.

Zij geven hier nu samen gevolg aan met NPN. De besturen zijn in gesprek met meerdere revalidatiecentra om zich aan te sluiten. Om te komen tot een brede landelijke spreiding zal het netwerk met enkele andere partijen worden uitgebreid.