Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Samenwerking regelt governance rondom informatiestandaard JGZ

Eind vorige week heeft een aantal partijen uit het zorgveld de samenwerkingsovereenkomst Informatiestandaard JGZ ondertekend. Het gaat onder meer om branche- en koepelorganisaties, de overheid en kennis- en standaardeninstituten. De IS JGZ moet dienen als informatie- en gegevensuitwisselingsstandaard voor de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en het rijksvaccinatieprogramma (RVP). Met de samenwerkingsovereenkomst moet ook de governance rondom de standaard geregeld worden.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De ondertekenende partijen zijn: Actiz, GGDGHOR, Nictiz, RIVM, VWS, VNG, NCJ en VZVZ. De overeenkomst moet duidelijkheid scheppen op de gebieden van governance en procedures, zo stelt onder meer de VZVZ. Deze organisatie beheert een aantal afsprakenstelsels (zoals MedMij, Twiin en Koppeltaal) en gemeenschappelijke diensten (zoals het LSP+, het Twiin Portaal en Volgjezorg. De samenwerkingsovereenkomst voor de IS JGZ betekent een nieuwe manier van werken, stelt VZVZ:

  • Er is een (digitale) brievenbus: brievenbusISJGZ@VNG.nl. Alle wijzigingsverzoeken, verzoeken tot het opnemen van een nieuwe vaccinatie, etc., etc. worden in deze brievenbus aangeleverd. Er is dus nog maar één route om zaken veranderd of opgenomen te zien in de IS JGZ. Een ieder kan een verzoek in de brievenbus deponeren, dus bijv. ook een gemeente.
  • Er is een regisseur IS JGZ. Dit is een onafhankelijke faciliterende derde. Op dit moment is de regisseur Jessica Teunissen. De regisseur beheert de inbox van de brievenbus, is voorzitter van het Tactisch Overleg en bereidt het Strategisch Beraad voor.
  • Er is een Tactisch Overleg (TO) waarin alle acht partijen uit de keten participeren. In het TO worden voorstellen tot prioritering en agendering gedaan op basis van verzoeken en impactanalyses. Dit leidt tot voorstellen aan het Strategisch Beraad.
  • Er is een Strategisch Beraad (SB). In dit SB wordt ‘hard’ besloten wat de ‘roadmap’ voor het komende jaar en wordt geagendeerd voor de komende drie jaar.

Jacobine Wieggers, sectorlead Jeugdgezondheidszorg van VZVZ, noemde de ondertekening een heugelijk moment. “Door de komst van de InformatieStandaard JGZ wordt het voor ons makkelijker met elkaar te werken aan nieuwe ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg. We bepalen gezamenlijk met alle partijen de prioriteiten binnen de jeugdgezondheidszorg. Dit kan de zorg alleen maar beter maken. We doen het met elkaar.”

Nieuwe versie IS JGZ

Afgelopen juli publiceerde kennisinstituut Nictiz de nieuwe versie van de informatiestandaard Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Het gaat dan over gestructureerde gegevensuitwisseling omtrent de groeicurve van kinderen. Die curve is een nuttige en belangrijke infobron gedurende de ontwikkeling van een kind. Om deze gegevens goed te kunnen gebruiken of hergebruiken is een uniforme registratie van gegevens belangrijk. Hierin speelt de nieuwe informatiestandaard JGZ een grote rol.

De groeicurve toont hoe een kind groeit, of er geen plotselinge afwijkingen zijn en kan eventuele toekomstige problemen voorkomen. Met de nieuwe informatiestandaard JGZ kan elke betrokken zorgverlener die informatie juist, tijdig en volledig toevoegen én inzien. Nieuwe zorgverleners hebben zo bijvoorbeeld direct een compleet en duidelijk overzicht van de voorgeschiedenis van een kind. Ook hoeft men de gegevens niet meer handmatig over te nemen.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen