Samenwerkingsverband UKC moet oncologische zorg op hoger plan tillen

7 oktober 2016
Nieuws

Het Universitair Kanker Centrum Leiden – Den Haag (UKC) gaat op woensdag 5 oktober van start. In het UKC bundelen het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en HMC (Haaglanden Medisch Centrum) hun krachten voor een betere kankerzorg in de regio.

Reden voor de krachtenbundeling is onder meer het bieden van een antwoord op maatschappelijke ontwikkelingen zoals de steeds hogere eisen aan de inrichting van de oncologische zorg. Patiënten, huisartsen en verzekeraars rekenen erop dat ze goede zorg krijgen, maar vragen ook om toegankelijkheid en een hoog serviceniveau. Dit vereist een nieuwe manier van werken en een andere schaalgrootte dan tot nu toe gebruikelijk.

“Door deze nauwe samenwerking kunnen we de zorg voor de patiënten met kanker in de Leids-Haagse regio naar een hoger niveau tillen en toegankelijker maken”, aldus prof. dr. Rob Tollenaar, hoogleraar Heelkunde in het LUMC en voorzitter van het managementteam van het UKC.

Onderzoek en innovatie

In het UKC vormen onderzoek en innovatie de basis voor nieuwe diagnostiek, therapieën en geneesmiddelen. Alle belangrijke medische uitkomsten worden continu gemeten en (inter)nationaal vergeleken. Het doel is om zo snel optimale interventies te vinden die gezondheidswinst creëren. De nieuwste behandelingen en inzichten, zoals beeldgestuurde chirurgie en personalised medicine, kunnen hierdoor sneller toegankelijk worden gemaakt voor patiënten op beide locaties maar ook daarbuiten.

Vooralsnog richt het UKC zich op darm- en borstkanker. Patiënten kunnen meestal binnen een werkdag terecht en krijgen ze die dag nog de uitslag: wel of geen kanker. Voor elke kankersoort werkt één gespecialiseerd multidisciplinair team van artsen en verpleegkundigen van beide locaties aan de beste behandeling voor iedere patiënt. Patiënten en huisartsen worden hierbij actief betrokken en beslissen mee over hun behandelplan. Daarnaast krijgt iedere patiënt een case manager, een vast aanspreekpunt gedurende het hele traject.

Het samenwerkingsverband telt twee locaties, zo schrijft Medicalfacts: het LUMC in Leiden en HMC Antoniushove in Leidschendam. Het centrum zal deel uitmaken van het regionaal Kankernetwerk Zuid-Holland Noord. Dit netwerk wordt – net als overal in Nederland – ontwikkeld samen met alle regionale ziekenhuizen, oncologische centra en partners uit de eerste lijn.