Signalement voor passende zorg bij hart- en vaatziekten

1 september 2023
Hartzorg
Digitalisering
Nieuws

Het Zorginstituut Nederland heeft op 29 augustus het 'Signalement passende zorg voor hart- en vaatziekten' officieel overhandigd aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit signalement is een belangrijke stap in het streven naar een meer passende en toekomstbestendige zorg voor mensen met hart- en vaatziekten. Met een speciale maatschappelijke agenda, die in dit signalement staat, wil het Zorginstituut de hartzorg transformeren naar een mensgericht, houdbaar en duurzaam systeem.

De aanleiding voor dit belangrijke rapport komt voort uit de toenemende druk op het zorgstelsel door factoren zoals vergrijzing, klimaatverandering en personeelstekorten. Met deze uitdagingen in het vooruitzicht is het noodzakelijk om nieuwe benaderingen te ontwikkelen die onze gezondheidszorg veerkrachtiger en duurzamer maken. Het Zorginstituut wil daarom met dit signalement oplossingsrichtingen aandragen voor een meer mensgerichte, houdbare en duurzame zorg voor mensen met hart- en vaatziekten, die in 2040 naar verwachting de meeste ziektelast en sterfte zullen veroorzaken.

Concept passende zorg

Het signalement vertrekt vanuit het concept van 'passende zorg', dat wordt gedefinieerd door vier kernprincipes. Ten eerste moet passende zorg effectief zijn en tegen een redelijke prijs worden aangeboden. Ten tweede is het belangrijk dat patiënt en zorgverlener samen beslissingen nemen over de zorg. Ten derde: de zorg moet zo dicht mogelijk bij de patiënt worden georganiseerd. En ten slotte is het nodig dat passende zorg niet alleen gericht is op behandeling, maar ook op gezondheid en zelfredzaamheid. In feite draait het kortom allemaal om de juiste zorg, op het juiste moment op de juiste plaats, zoals dat ook in het IZA beschreven staat. Het thema wordt steeds belangrijker en in april 2023 is zelfs, in de persoon van Tijn Kool, een speciale hoogleraar ‘Passende zorg’ benoemd aan Radboudumc en Radboud Universiteit.  

Hart- en vaatziekten

In het signalement wordt een oproep gedaan om meer aandacht en financiële middelen te verschuiven van behandeling naar preventie van hart- en vaatziekten. Ook blijkt er betere zorg nodig te zijn voor mensen met verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het huidige cardiovasculaire risicomanagement wordt in het rapport ontoereikend genoemd om de gezondheidssituatie van hartpatiënten te verbeteren. Een ander belangrijk punt is dat nieuwe zorgtechnologieën innovatief en duidelijk waardevol moeten zijn voor zowel individuen als de maatschappij. In het kader van passende zorg is er in het rapport tot slot veel aandacht voor het vergroten van de levenskwaliteit van mensen die hart- en vaatziekten hebben doorgemaakt.

E-health in hartzorg

In het uitgebreide verslag wordt ook aandacht besteed aan de rol van digitalisering en technologie. Het gebruik van digitale zorg, ook wel bekend als e-health, wordt aangeprezen als een manier om de toegang tot zorg te vergroten en de betaalbaarheid ervan te verbeteren. Hoewel digitale zorg veel potentieel heeft, benadrukt het rapport ook dat niet alle digitale interventies even effectief zijn en dat implementatie soms uitdagend kan zijn. Er wordt samengewerkt om digitale zorg volledig te integreren in de zorgverlening en om ervoor te zorgen dat alleen waardevolle digitale zorg wordt geïmplementeerd.

Het 'Signalement passende zorg voor hart- en vaatziekten' van het Zorginstituut Nederland is tot stand gekomen in samenwerking met verschillende belanghebbenden in de hart- en vaatzorg. Het rapport benadrukt het belang van gezamenlijke inspanningen om de zorg voor mensen met hart- en vaatziekten toekomstbestendig te maken.