Slimme hightech sok vermindert noodzaak tot fixatie  

wo 2 augustus 2023 - 15:09
slimme sok
Apps
Nieuws

Een projectgroep van de Gemiva-SVG Groep, een organisatie in de gehandicaptenzorg, is positief over de inzet van een zogeheten slimme sok die het stressniveau van iemand met sensoren en AI kan vaststellen. Met behulp van een app kon tijdens een test het stressniveau bij een patiënt met gedragsproblemen voortdurend worden gemonitord. In de praktijk leerden begeleiders de cliënt nog beter kennen en begrijpen, waardoor fixatie minder vaak en minder lang nodig was. De slimme sok, de HUME, werkt als het ware als een zesde zintuig voor de begeleiding.

De slimme sok is uitgerust met biosensoren. Het doel is om de spanningsopbouw bij cliënten te meten en via info op een app vervolgens escalaties te voorkomen. Dit lukt door middel van een emotieherkenningsplatform gebaseerd op twee sensoren, gedragsmodellen en kunstmatige intelligentie. De sensoren registreren hartslag, huidgeleiding en activiteit. En de database met gedragsmodellen vertaalt deze informatie naar niveaus van stress. Deze informatie wordt zichtbaar gemaakt in een app.

Minder fixaties nodig

Een cliënt met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) draagt bij Gemiva sinds januari 2023 de HUME. Gemiva is er voor mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben door een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. Betreffende cliënt kan zich moeilijk uiten en de begeleiding gaf aan dat hij soms ‘ineens’ of ‘uit het niets’ agressie vertoond. Vaak met intensieve fixaties tot gevolg. Nu werkt de HUME als een soort zesde zintuig voor de begeleiding, want de sok stuurt een waarschuwing aan de begeleiding zodra opbouwende stress wordt gemeten. Dit ‘Early-Warning systeem’ zorgt ervoor dat cliënten eerder geholpen kunnen worden.

Slimme sok slaat aan

Gemiva is niet de enige organisatie die de slimme sok met succes heeft uitgeprobeerd. Ook Zorgorganisatie Philadelphia heeft in 2022 een pilot met hetzelfde merk sok gedaan. De eerste ervaringen met een cliënt zijn in 2023 na uitgebreide testen opgetekend. Het blijkt dat medewerkers dankzij deze ‘spanningsmeter’ inderdaad beter kunnen anticiperen op betreffende cliënt die uitgerust werd met de sok. Het ging concreet om een cliënt die soms gedragsproblemen vertoonde. Uit de data van de HUME bleek dat hij met name tijdens de busrit naar de dagactiviteit en aan het begin van de dagactiviteiten grote spanning opbouwde. Door daar beter op te anticiperen, kon ook deze cliënt beter begrepen en begeleid worden.

Onbegrepen gedrag beter begrijpen

Bij Gemiva heeft de betrokken projectgroep inmiddels een positief advies omtrent het toepassen van  de slimme sok gegeven. “We hebben de betreffende cliënt door de HUME nóg beter leren kennen en leren begrijpen’, vertelt de persoonlijk begeleider. “Omdat we hem nu met behulp van de slimme sok beter kunnen lezen en eerder weten dat er sprake is van (opbouw van) stress, is fixeren niet altijd meer noodzakelijk. Wordt er wel gefixeerd, dan is dit aanzienlijk korter en minder intensief dan voorheen.”

Het  Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) is ook enthousiast over dit project. Het CCE is partner van zorgprofessionals voor expertise over ernstig probleemgedrag bij mensen die langdurig en/of intensieve professionele zorg en ondersteuning nodig hebben. “Onbegrepen gedrag kan met de data van de slimme sok die op de app zichtbaar zijn zomaar begrepen worden”, aldus een woordvoerder van het centrum.