Speciaal harthorloge voor thuismonitoring hartfalen

21 februari 2024
Hareld Kemps
Monitoring
Nieuws

Begin februari 2024 hield hoogleraar en cardioloog Hareld Kemps zijn oratie binnen de faculteit Industrial Design van TU\e. Officieel is hij benoemd tot hoogleraar Remote Patient Management in Chronic Cardiac Care. De recentelijk geïnstalleerde professor werkte onder meer aan een speciaal harthorloge voor thuismonitoring van patiënten met chronisch hartfalen. Gebaseerd op inzichten uit de topsport, biedt deze vernieuwende aanpak remote zorg op maat. Kemps en zijn team richten zich expliciet op het ontwerp, de implementatie van technologie en wetenschappelijke ontdekkingen op het gebied van hartrevalidatie en afstandsmonitoring.

Voor het optimaler begeleiden van patiënten met chronisch hartfalen keek (sport)cardioloog Hareld Kemps naar de profvoetballers en – wielrenners die bij hem langskomen. Hij werkte aan de implementatie van een speciaal harthorloge en kan zijn patiënten nu optimaal thuismonitoren. Dit levert niet alleen een schat aan medische data op maar ook een beter inzicht in de levensstijl van een patiënt.

Zorghorloge en zorgpad

Voorafgaand aan de inauguratie van Kemps was het TU/e-symposium Healthy Heart @ Home, waarin het vernieuwende zorgpad met het zorghorloge centraal stond. Het zorghorloge stuurt data door naar de zorgverlener waardoor de patiënt onder het motto 'meten is weten' thuis voortdurend gemonitord kan worden. Dit past uitstekend bij bredere trend om waarbij, indien mogelijk, zorg van het ziekenhuis naar huis wordt gebracht. Met name in de cardiologie is remote patient management inmiddels wereldwijd trending. Het HagaZiekenhuis zet, samen met Fitbit en de Google Cloud bijvoorbeeld een grote nieuwe stap op weg naar het laagdrempelig verzamelen en analyseren van grote hoeveelheden gezondheidsdata om hartfalen te identificeren voordat de eerste symptomen zich uiten. En nu is er dus het nieuwe zorgpad met het vernieuwende harthorloge van Kemps en zijn team.

Chronisch hartfalen

Kemps vertelt aansluitend aan het symposium over hartfalen. “De tachtig-plusser met chronisch hartfalen en de jonge profvoetballer. Op het eerste gezicht kan het niet meer verschillen. Maar er is juist veel overlap, want die tachtig-plusser bedrijft ook topsport. Met een slecht functionerend hart kost het
’s ochtends aankleden net zoveel energie als een duurtraining voor een professionele sporter. En na deze wedstrijd moet de dag dan nog beginnen.”

Door met een andere bril naar hartpatiënten te kijken en zijn kennis van beide groepen te combineren is cardioloog én kersverse Industrial Design-hoogleraar Hareld Kemps bezig met de ontwikkeling van een nieuw zorgpad. “We hebben nu meer aandacht voor de gehele persoon, in plaats van alleen te focussen op het ziektebeeld.”

Begeleiding op maat

Oudere patiënten met chronisch hartfalen zijn door hun beperkte inspanningsvermogen vaak gekluisterd aan huis en bewegen minimaal. En dat is zeer nadelig voor het dagelijks functioneren, dat hierdoor steeds verder achteruitgaat. Om dat te doorbreken pleit Kemps voor gedetailleerde begeleiding op maat, vergelijkbaar met topsporters.

“Bij een profvoetballer of -wielrenner moet het hele plaatje optimaal zijn. Slapen, voeding, ontspanning; zowel fysiek als mentaal zoek je naar een juiste balans. Maar een tachtigplusser met chronisch hartfalen heeft óók baat bij een dergelijke multidisciplinaire aanpak.” Om die reden zochten Kemps en zijn collega’s naar mogelijkheden om patiënten in hun dagelijkse leven te kunnen volgen. De coronapandemie werkte hierbij in hun voordeel.

Kemps: “Het ‘op slot’ gaan van de ziekenhuizen had een enorme impact op de reguliere zorg. We waren ineens aangewezen op videocommunicatie en chat om onze patiënten te begeleiden. En we zagen dat dat heel goed werkte. Een halfjaarlijks consult is slechts een momentopname, door de patiënt thuis te zien kwamen we zo veel meer te weten.”

De komst van het innovatieve harthorloge sluit mooi aan op deze ontwikkeling omdat er dankzij deze wearable voortdurend data over de patiënt beschikbaar zijn. Zo wordt opnieuw een mooie stap gezet op weg naar zo veel mogelijk gepersonaliseerde zorg voor hartpatiënten op basis van actuele metingen!