Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

Specialistische farmaceutische zorg aan huis

Patiënten met een specialistische medicatie worden normaliter opgenomen in het ziekenhuis. Het UMC Utrecht ziet echter liever dat elke patiënt de juiste zorg op de juiste plek krijgt. Bij patiënten met een specialistische medicatie kan dat vaak gewoon thuis plaatsvinden. Prettiger voor de patiënt, maar ook voor de zorgverlener levert dit de nodige voordelen op.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Door specialistische farmaceutische zorg te verplaatsen naar de thuisomgeving van de patiënt krijgen mensen die antibiotica nodig hebben, of het medicijn immunoglobuline voor auto-immuunziekten, deze medicatie thuis via een infuus toegediend. “Dat doen we altijd in goed overleg met de arts en de patiënt. Op deze manier proberen we de zorg zo dichtbij als mogelijk bij de patiënt te organiseren”, vertelt poliklinisch apotheker Stefanie Janssen van het UMC Utrecht.

Farmaceutische zorg thuis aanbieden

De medewerkers van Bureau zorgbemiddeling UMC Utrecht (BZU) en de apotheek van het UMC Utrecht hebben al veel ervaring opgedaan door deze zorg te verplaatsen van het ziekenhuis naar de thuisomgeving van patiënten.

Al veel ervaring hebben de medewerkers van Bureau zorgbemiddeling UMC Utrecht (BZU) en de apotheek van het UMC Utrecht opgedaan met het verplaatsen van specialistische farmaceutische zorg van het ziekenhuis naar de thuissituatie. “In 2016 zijn we gestart met antibiotica thuis toe te dienen. Dat was zo succesvol dat we in 2017 zijn doorgegaan met de immunoglobuline-toediening thuis. Dat hebben we als een van de eerste ziekenhuizen in Nederland zo breed opgepakt. Inmiddels maken meer dan 1500 patiënten op jaarbasis gebruik van deze mogelijkheid om medicatietoediening thuis te ontvangen”, vertelt manager transmurale zorg Wilma Bijsterbosch van het UMC Utrecht

Integraal proces

De nieuwe werkwijze vanuit het integrale proces – in nauwe samenwerking met zorgaanbieders in de keten – mag uniek genoemd worden. Bijsterbosch vertelt hoe zij daartoe het proces rond het principe integrale zorg georganiseerd hebben. “Deze wijze van zorg verlenen laten we zo goed mogelijk aansluiten bij het dagelijks leven van de patiënt en de eventuele andere zorgvragen en dat doen we natuurlijk samen met de patiënt.

Integraal wil ook zeggen dat we dat doen met het behandelteam, met de transferverpleegkundigen, met de apotheek en met de wijkverpleegkundigen en daar waar het van toepassing is ook met het eHealthteam en de monitoringsmedewerkers van het Medisch Regiecentrum.”

Zorg van de toekomst

Voor patiënten draagt het thuis toedienen van specialistische medicijnen in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van hun leven. Soms kan namelijk de opname in het ziekenhuis worden voorkomen of verkort. Dat levert voor de zorg bovendien het voordeel op dat er ruimte vrij komt voor patiënt die echt in het ziekenhuis moeten liggen. Zoals gezegd hebben zowel patiënten als de zorgketen baat bij de juiste zorg op de juiste plek.

Steeds vaker melden behandelaren in het UMC Utrecht zich met patiënten die voor hulp in de thuisomgeving in aanmerking komen. De medewerkers van het bureau zorgbemiddeling doorlopen samen met hen en met de apotheek het hele proces en komen zo tot een protocol voor toediening van specialistische medicatie thuis.

Bijsterbosch constateert dat de zorg van de toekomst zich steeds verder naar de thuissituatie van de patiënt verplaatst. “Tegelijkertijd zien we dat het steeds meer mogelijk is om specialistische medicijnen veilig toe te dienen in de thuissituatie en de effecten van de behandeling thuis op afstand te monitoren.”

Behalve bij het UMC Utrecht hebben in ons land al meerdere ziekenhuizen besloten om bepaalde farmaceutische zorg ook thuis aan te bieden. Zo startte in het Oncologisch Centrum van Rijnstate in 2021 met de thuistoediening van chemokuren en immunotherapie voor mensen met kanker. Bij het Gelre kunnen bepaalde patiënten die in het ziekenhuis belandden met hartfalen sinds vorig jaar na 24 tot 48 uur thuis verder behandeld worden.

ICT&health congres 2023
Op 30 januari 2023 trapt ICT&health het nieuwe zorgjaar af met het jaarlijks groot en invloedrijk zorgcongres over de zorgtransformatie.
Ook aanwezig zijn? Reserveer dan snel uw entreeticket

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen