Programma

Nieuws
Tip hier de redactie
Bekijk overzicht
Artikel delen

St. Anna en ZuidZorg werken aan vernieuwende thuiszorg

Het is een van de grote ontwikkelingen om de zorg voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te houden. Langer thuiswonen door meer zorg in de thuissituatie aan te bieden. De St. Anna Zorggroep (St. Anna Ziekenhuis en Ananz) en ZuidZorg hebben deze maand de intentie uitgesproken, en bekrachtigd in een verklaring, voor een gezamenlijke aanpak van thuiszorginitiatieven in Geldrop en omgeving. Het thuiszorg team van Ananz, adopteert daarvoor onder ander de werkwijze van Zuid Zorg.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

De capaciteitsproblemen in de thuiszorg staan al langer op de agenda van veel zorginstellingen, de politiek en patiëntenorganisaties. De corona pandemie, en de daarmee gepaard gaande hogere werkdruk, heeft alle partijen nogmaals met de neus op de feiten gedrukt. Feiten die aantonen dat de tijd van praten over de problemen voorbij is en zaken nu in de praktijk aangepakt moeten worden.

De toenemende vergrijzing, langer thuis wonende ouderen en de personele schaarste versterken de roep op een andere vorm, en meer innovatie, van zorg in de thuissituatie. De hogere werkdruk en (personele) capaciteitsproblemen in zieken- en verpleeghuizen dragen bij aan de noodzaak om meer zorg te bieden die opname in deze instellingen voorkomt, of toch zeker zo lang mogelijk uit kan stellen. Daarbij is het wel zaak dat goed gekeken wordt dat de ouderen die dat nodig hebben toch zodanig van zorg voorzien kunnen worden dat zijn niet alleen langer, maar ook prettiger thuis kunnen blijven wonen.

Thuiszorg samenwerking

Samenwerkingen zoals die tussen St. Anna Zorggroep – waaronder het St. Anna Ziekenhuis en het thuiszorg team Ananz – en ZuidZorg maken onderdeel uit van de oplossing om zorg voor oudere thuiswonenden bereikbaar te houden. “Werkgroepen van medewerkers van beide organisaties gaan aan de slag met projecten die bijdragen aan de vernieuwing van thuiszorg in deze regio. Denk bijvoorbeeld aan een projectgroep ‘zorg op afstand’ die met e-health aan de slag gaat. Maar ook aan het gezamenlijk opleiden van medewerkers waardoor beide organisaties hun expertise verhogen én onze medewerkers elkaar beter leren kennen”, vertelt Charles Laurey, bestuurder ZuidZorg.

Een van de doelen die met de ondertekening van een intentieverklaring voor nauwere samenwerking gesteld worden is het op elkaar afstemmen van de thuiszorg capaciteit en -werkzaamheden van beide zorgorganisaties. Zo zal het Zorg Thuis team van Ananz op dezelfde manier gaan werken als de wijkteams van ZuidZorg.

“Het is de bedoeling dat deze teams uiteindelijk samen gaan, waarbij onze thuiszorgcliënten wel hun vaste wijkverpleegkundige blijven zien. Én we zien nog veel meer mogelijkheden in onze samenwerking met ZuidZorg. Denk bijvoorbeeld aan patiënten met een infuus die we eerder uit ons ziekenhuis kunnen ontslaan omdat ZuidZorg deze zorg ook thuis kan leveren. Ook wordt er al nagedacht over acute thuiszorg voor patiënten die na een bezoek aan onze SEH direct naar huis mogen”, aldus Erik-Jan Borgmeijer, voorzitter van de RvB van de St. Anna Zorggroep.

Daarnaast stellen beide partijen dat het ook de bedoeling is om andere thuiszorgorganisaties te betrekken bij vernieuwde thuiszorgoplossingen. “Met name voor laagcomplexe zorg werken we al intensief samen met andere aanbieders in de regio, dat blijven we doen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende thuiszorg beschikbaar is voor iedereen die het nodig heeft”, voegt Laurey daar aan toe.

Tags

Deel dit artikel

Wilt u belangrijke informatie delen met de redactie?

Tip hier de redactie

Mis niks en ontvang de spannendste ontwikkelingen