Succesvolle robotchirurgie samenwerking bij blaas- en prostaatkanker

20 november 2023
DaVinci-Robot
Robotica
Nieuws

Dat robotchirurgie voordelen heeft bij het uitvoeren van complexe operaties, onder andere op plekken die voor een chirurg anders moeilijk of niet bereikbaar zijn, is inmiddels gevoeglijk bekend. Andere voordelen van het inzetten van een chirurgische robot zijn ook al heel vaak benoemd: minder invasieve operaties, minder kans op complicaties en minder ziekenhuisdagen voor de patiënten.

De urologen van twee Brabantse ziekenhuizen, het Bravis en Amphia, besloten ruim vijf jaar de handen ineen te slaan en nauw te gaan samenwerken voor de behandeling van prostaat- en blaaskanker. Daarbij speelt het inzetten van robotchirurgie een belangrijke rol. Het primaire doel van die samenwerking was het naar een hoger niveau tillen van de behandeling van die twee vormen van kanker.

Onderdeel van de doelstelling van de samenwerking was namelijk ook het concentreren van blaaskanker operaties in Amphia en prostaatkanker operaties in het Bravis. In vijf jaar tijd werden met behulp van robotchirurgie in totaal meer dan 500 operaties uitgevoerd; 522 prostaatkanker operaties en 202 operaties voor blaaskanker.

Robotchirurgie bij blaas- en prostaatkanker

Alle verwachtingen dat het opereren met behulp van een robot veel voordelen biedt gaven natuurlijk al veel vertrouwen. Echter, niets is zo overtuigend als de resultaten achteraf. En die beantwoorden, mag wel gezegd worden, de verwachtingen. Zo blijkt dat het gemiddelde bloedverlies tijdens een operatie voor prostaatkanker slechts 215 cc bedroeg en dat een patiënt gemiddeld maar één nacht in het ziekenhuis hoefde te blijven. Het aantal complicaties was minimaal, zo stellen de urologen van het Bravis. Dat kan deels ook afgeleid worden uit het feit dat meer dan vier op de vijf patiënten na de operatie normaal kon blijven plassen.

Vergelijkbare resultaten zijn te zien bij de 202 uitgevoerde operaties voor blaaskanker in het Amphia. Doordat de urologen ook die ingrepen met robot geassisteerde chirurgie uitvoerden, kon het aantal complicaties geminimaliseerd worden. In plaats van de gebruikelijke 16 a 17 procent, kwam het gemiddelde aantal ingrepen met complicaties bij het Amphia uit op 7 tot 14 procent. Bijna negen op de tien (83 tot 88%) van de operaties voor blaaskanker kreeg het predicaat 'radicaal', wat betekent dat de kanker volledig werd verwijderd. Ook de mortaliteit was met 1 tot 4 procent laag, aangezien het landelijk gemiddelde tussen de 3 en 6 procent ligt. Met deze resultaten is het Amphia ziekenhuis in haar regio, na het Erasmus MC, nu het tweede centrum voor blaaskankerverzorging.

EMBRAZE netwerk

De robotchirurgie samenwerking tussen de urologen van het Amphia en Bravis is onderdeel van het EMBRAZE-netwerk. Door de ervaring en goede resultaten hebben de samenwerkende urologen een toekomstvisie ontwikkeld met als doel de behandeling, kwaliteit van leven en genezing van prostaat- en blaaskanker verder te verbeteren en zo nog meer mensen te helpen. De aanschaf van nieuwe, modernere en nog betere, operatierobots is daar ook een onderdeel van.

"De afgelopen vijf jaar hebben bewezen dat wanneer twee vooraanstaande medische teams hun krachten bundelen, er buitengewone resultaten kunnen worden bereikt. De verbeteringen in prostaat- en blaaskankerzorg die Bravis en Amphia zijn gestart, hebben bijgedragen de kwaliteit van leven van de patiënten die met deze uitdagende aandoeningen worden geconfronteerd", aldus de samenwerkende ziekenhuizen.