Technologie moet praktische behandelmethoden hart- en vaatziekten bevorderen

20 juli 2018
Laboratory scientist holding a slide containing a blood sample with a upright compound microscope in the background
Innovatie
Nieuws

Wetenschappers van universitair medische centra (UMC’s) werken de komende tijd in acht onderzoeken samen met bedrijven in de ontwikkeling van concrete oplossingen voor patiënten met hart- en vaatziekten. Het doel is onder meer om hart- en vaatziekten eerder te herkennen en beter te behandelen.

De bedrijven en onderzoekers willen met technologie een medisch probleem kunnen oplossen, zo schrijft de Hartstichting. Ze zetten bijvoorbeeld software in om het scheuren van bloedvaten te voorspellen en werken aan nieuwe ICD’s (Implanteerbare Cardioverter Defibrillator) die een hartstilstand zien aankomen, waardoor een schok niet meer nodig is. Dergelijke implanteerbare apparaatjes kunnen de hartslag tijdelijk verhogen om zo een hartstilstand te voorkomen.

Praktische behandelmethoden

Is behandeling van beroertepatiënten zes uur na een herseninfarct nog zinvol, of niet? Om dit te beoordelen, laten wetenschappers de computer berekeningen uitvoeren aan scans van de bloedvaten in de hersenen, aldus een derde studie. “Ons doel is dat we behandelmethoden ontwikkelen, die artsen in de praktijk kunnen toepassen,” zegt Marina Senten, hoofd Allianties, Wetenschap en Innovatie van de Hartstichting. Die toepasbaarheid is belangrijk voor hart- en vaatpatiënten. Senten hierover: “Wij geloven dat een oplossing voor hart- en vaatziekten bereikbaar is. Alleen samen, met elkaar, kunnen we hart- en vaatziekten verslaan én ervoor zorgen dat iedereen het maximale uit het leven, uit het hart, kan halen. Het samenbrengen van wetenschappers en bedrijven kan het onderzoek naar het eerder herkennen en beter behandelen van hart- en vaatziekten in een stroomversnelling brengen.” Begin dit jaar kondigde de Hartstichting een samenwerking met Philips aan om met nieuwe technologie en datagedreven innovatie de problemen van hart- en vaatziekten aan te pakken. Zo vindt onder meer uitwisseling plaats van kennis, expertise en resources op het gebied van cardiologische zorg, acute zorg en zorg voor thuis.

Aansluiting bij lopende onderzoeken

De onderzoekers moesten in hun voorstel aantonen, dat hun project aansluit bij een van de grote lopende onderzoeken van de Hartstichting. Door samen te werken kun je sneller vooruitgang te boeken, is het idee er achter. De Hartstichting heeft de selectie van de projecten gedaan. Bij de beoordeling van de onderzoeksvoorstellen waren zorgverleners, patiënten en hun verwanten betrokken. “We weten dat resultaten van onderzoek niet vanzelf de weg naar de kliniek of zorgpraktijk vinden," stelt Senten. "We vinden het daarom belangrijk om eindgebruikers te betrekken. Die zijn vertegenwoordigd in de Commissie Maatschappelijke Kwaliteit (CMK). Het CMK beoordeelt bijvoorbeeld of en hoe er tijdens het onderzoek rekening wordt gehouden met toepassing van de resultaten in de praktijk. Zo zorgen we ervoor dat kennis uit onderzoek eerder leidt tot concrete verbeteringen voor patiënten.”

Financiering projecten

Het samenwerkingsproject is gefinancierd met PPS-toeslag dat door Topsector Life Sciences & Health beschikbaar is gesteld aan de Hartstichting ter stimulatie van publiek-private samenwerkingen. Om het onderzoek te stimuleren heeft overheidsorganisatie Health Holland een subsidie van ruim 2 miljoen euro toegekend.