Thuismonitoring nu ook beschikbaar voor huisartsen

15 maart 2023
thuismonitoring-1
Monitoring
Nieuws

Thuismonitoring was veelal het domein van ziekenhuizen. Daar komt nu verandering in met de komst van Luscii Praktijk. Huisartsen kunnen hiermee direct in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS) de thuismonitoring van Luscii inzetten. Door de integratie van Medicom en Luscii is er namelijk sprake van de ondersteuning van het regionaal zorgnetwerk IZA.

Medicom is het eerste HIS dat deze mogelijkheden beschikbaar maakt, inclusief een speciale Networks functie zodat praktijken kunnen aansluiten bij de reeds bestaande thuismonitoring van ziekenhuizen. Deze ontwikkeling is zowel een opsteker voor patiënten, als voor de ambities van het Integraal Zorg Akkoord IZA. Samen met Medicom automatiseert PharmaPartners haar patiënten-app MedGemak administratieve taken, zoals e-consulten, online afspraken maken en medicijnen bestellen. Daardoor heeft de huisarts meer tijd voor de zaken die er toe doen en beschikken zij nu ook over de mogelijkheden die thuismonitoring biedt.

Thuismonitoring

Al meer dan 100 meetapparaten, vragenlijsten en scores ondersteunen Luscii waarmee patienten thuis meten.De app bevordert zelfmanagement en kan het aantal consulten verminderen. Daarnaast zorgt een interactieve zorg-tijdlijn voor het coachen van patiënten met zelfzorginformatie van Thuisarts.nl. Wanneer noodzakelijk worden huisarts of POH automatisch gewaarschuwd bij bijzonderheden.

Alle gegevens zijn vanuit Medicom in grafieken te zien, en er is direct contact mogelijk, hetgeen tijd scheelt bij de behandeling van (chronische) patiënten.

Regionaal zorgnetwerk

Met de koppeling gaan Luscii en PharmaPartners nog een stapje verder. ”Zo’n 85 procent van de ziekenhuizen zet Luscii in voor thuismonitoring, zoals voor COPD, hartfalen of hypertensie. Huisartsen kunnen hier nu met onze functie Networks vanuit Medicom naadloos bij aansluiten”, vertelt Luscii’s Rik van den Brule.

Hierdoor kan een stabiele patiënt door het ziekenhuis worden terugverwezen naar de huisarts en vice versa. Met behoud van data, want het thuismeet protocol past zich vanzelf aan. Eveneens wordt de eventuele inzet van een monitoring centrum dat in de meeste regio’s sinds COVID aanwezig is, ondersteund.

Integraal Zorg Akkoord (IZA)

Voor het IZA, dat recent door de huisartsen is ondertekend, is deze ontwikkeling een opsteker. “We willen huisartsen die ons HIS gebruiken optimaal ondersteunen, ook met digitale zorg als thuismonitoring. Dit is een belangrijke stap om dit voor heel Nederland mogelijk te maken”, aldus Jeanne de Feber, manager R&D bij PharmaPartners:

Vijf programma’s

Op basis van NHG-richtlijnen en met zelfzorginformatie van Thuisarts.nl. zal Luscii Praktijk van start gaan met vijf thuismonitoring programma’s voor diabetes, hartfalen, astma, COPD en hypertensie. Met het aanbieden van een korte digitale cursus wordt aan huisartsen en praktijkondersteuners een vliegende start geboden. Met deze cursus kunnen zij de app zelf inrichten naar hun eigen wensen en lokale situatie. Daarnaast is er eind maart 2023 voor huisartsen een Zoom-in over de mogelijkheden.

De afgelopen jaren ontwikkelden medical developers – door innovatie gedreven artsen en verpleegkundigen – samen met healthtech scale-up Luscii thuismonitoring programma’s voor meer dan 70 ziektebeelden.